Hörseltest online

Gör vårt kostnadsfria 3-minuters hörseltest
 

Ibland lägger vi inte märke till hörselförlusten förrän den börjar påverkar vårt liv. Att behöva kämpa med att höra sina arbetskamrater, vänner eller familj eller att missa vissa ljud kan innebära att du missar viktig kommunikation.

Gör Phonaks hörseltest på nätet hemifrån. Du får sedan vidare information från oss om vad du kan göra utifrån ditt resultat. Om resultatet visar på att du kan ha en hörselnedsättning, bör du ta kontakt med en audionom för att få en noggrann bedömning av din hörsel.

 
Online_Journey_to_your_hearing_aid.jpg
 

 

Hur du får ut det mesta möjliga av detta test

  • Se till att du har ett tyst utrymme att sitta i innan du påbörjar testet
  • Använd hörlurar istället för de inbyggda högtalarna och ställ in enhetens volym på 50 %

Hur det fungerar att göra hörseltest online

  • Den första delen av testet avgör hur bra du kan höra vid olika frekvenser. Du kommer att få höra ett antal toner vid olika frekvenser och du ombeds att justera volymen tills du kan höra ljudet
  • I den andra delen av testet kommer vi ställa ett antal frågor om din hörselförmåga i olika lyssningssituationer
  • Därefter kommer du att få se ditt hörselresultat och få råd om vad man kan göra härnäst vid tecken på hörselnedsättning

 

 

Jag har en hörselnedsättning, vad händer härnäst?

1. Du pratar och audionomen lyssnar

Din resa börjar med ett besök hos en audionom, som kan hjälpa dig till rätt val för just dig. Du pratar om din hörsel, hur den har förändrats och vilka utmaningar du står inför.

2. Hörseltest

Efter att du delat med dig av dina erfarenheter, görs ett noggrant hörseltest för att ta reda på hur du hör. Ett hörseltest är lika lätt att genomföra som att sitta ner och lyssna. När det är klart tittar audionomen på resultatet och parar ihop det med dina behov och ger dig råd om vad som vore det bästa för dig.

3. DU bestämmer

Audionomen ger rekommendationer baserat på vad du berättat. DU fattar själv det slutgiltiga beslutet om vad som passar dig och din livsstil bäst. Sådant som familj, arbete och socialt liv är vad du ska ta med i beräkningen för att hitta den lösning som passar dig bäst.

 
1194689684
 

 
 
 
 


Vi säljer aldrig någon personlig information som du lämnar till oss. Genom att fylla i denna blanket, godkänner du vår Personuppgiftspolicy och Användarvillkor.