Olika typer av hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan bero på problem i inner-, mellan- eller ytterörat och vara av olika svårighetsgrad

Att känna till de olika typerna av hörselnedsättning är viktigt, eftersom det påverkar vilka behandlingsalternativ som finns. Beroende på svårighetsgraden och typen finns det olika lösningar.

 

Grader av hörselnedsättning varierar kraftigt, men de flesta fall kategoriseras som lätta eller måttliga. Att få din hörsel undersökt av en fackman är det enda sättet att fastställa omfattningen av din hörselnedsättning och hur man bäst behandlar den.

Vilka är de olika typerna av hörselnedsättning?

Det finns tre kategorier som vanligtvis används för att definiera vilken typ av hörselnedsättning en person har. Dessa kategorier bestäms genom att man identifierar i vilken del av örat problemet finns:

 

  • Konduktiv hörselnedsättning
    Konduktiv hörselnedsättning innebär att ljud inte kan ta sig fram genom ytter- eller mellanörat. Denna typ av hörselnedsättning kan orsakas av vätska, öronvax eller en infektion i örat  och den är ofta tillfällig. Medicin eller kirurgi kan vara en lösning.

  • Sensorineural hörselnedsättning
    Sensorineural  hörselnedsättning beror på problem i innerörat. Denna typ av hörselnedsättning är oftast permanent. Ålder, buller och ärftlighet är vanliga orsaker. Hörapparater och cochlea implantat är den troligaste behandlingen för att någon med sensorienural hörselnedsättning ska höra igen.

  • Blandad hörselnedsättning
    Denna typ består av en kombination av konduktiv och sensorinerual hörselnedsättning.

För att lära dig mer om de olika typerna, se orsaker till hörselnedsättning.

Grader av hörselnedsättning

Graden av hörselnedsättning kategoriseras som lätt, måttlig, grav eller mycket grav. Att testa din hörsel är det enda sättet att bestämma hur stor hörselnedsättningen är och hur man bäst behandlar den.

Lätt hörselnedsättning
Svaga ljud hörs inte. Det är svårt att uppfatta tal i en bullrig miljö.

Måttlig hörselnedsättning
Svaga och måttliga ljud hörs inte. Det är mycket svårt att höra tal i bullrig miljö.

Grav hörselnedsättning
Samtal måste föras med hög röststyrka. Att prata i grupp kräver stor ansträngning.

Mycket grav hörselnedsättning
En del starka ljud hörs.Utan hörapparat är det inte längre möjligt att kommunicera.

Ensidig hörselnedsättning
Hörselnedsättning definieras också av om ett eller båda öronen är påverkade. Denna distinktion är mycket viktig då den finns speciella lösningar för ensidig höselnedsättning som inte används vid bilateral hörselnedsättning.

Kongenital eller förvärvad hörselnedsättning
Orsaken till hörselnedsättning kan kategoriseras som kongenital (medfödd) eller förvärvad, att den uppkommer senare i livet.

Online-hörseltest

Online-hörseltest

Gör vårt online-hörseltest på tre minuter

Lär dig mer

Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist