Några fakta om hörselnedsättning

Statistiken ljuger inte - du är inte ensam om din hörselnedsättning!

  • Uppskattningsvis 1,1 miljarder människor runt om i världen lider av hörselnedsättning – det är ungefär 16% av världens befolkning.
  • Ungefär 1 av 1000 spädbarn har en hörselnedsättning.
  • Ungefär 1 av 3 personer över 60 år har en hörselnedsättning.
  • Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är kroniska öroninflammationer en ledande orsak till hörselnedsättning.
  • Studier visar att ungefär 65% av alla personer med hörselnedsättning har en lätt hörselnedsättning, 30% har en måttlig hörselnedsättning och 5% har en grav eller mycket grav hörselnedsättning.
  • Omkring en tredjedel av alla personer med hörselnedsättning är i pensionsåldern.
  • De flesta med hörselnedsättning är i skolåldern eller i arbetsför ålder.
  • Studier visar att endast en av fem personer som skulle ha nytta av en hörapparat faktiskt använder en sådan.
  • Personer med hörselnedsättning väntar i genomsnitt nästan 10 år innan de gör något åt saken.