Hur låter det när man har nedsatt hörsel?

Upplev hur det låter med förlust av både ljudstyrka och specifika ljud för att bättre förstå hur det är att ha nedsatt hörsel

Simulering av hörselnedsättning

Nedan finner du flera ljudexempel som är indelade i kategorier. Lyssna först på exemplet "normal hörsel" i varje grupp och jämrför det med de övriga exemplen ("lätt hörselnedsättning" och "grav hörselnedsättning".) Dessa inspelningar gör det lättare för dig att förstå hur det är att leva med nedsatt hörsel. 

Naturljud

Mountains

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Birds

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Stadsljud

Train

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Phone

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Tal

Dialogue

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Speaker TV

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Musik

Classical music

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss

Pop music

Normal hearing
Mild hearing loss
Severe hearing loss
Hitta en specialist nära dig

Gör något åt saken!

Låt inte din hörsel påverka ditt liv. Hitta en hörselspecialist nära dig och boka en tid hos en audionom.

Hitta en specialist