Tecken på hörselnedsättning

Hur man upptäcker en hörselnedsättning

 

Vilka är tecknen och symtom på hörselnedsättning?

Våra öron är alltid på, precis som ljuden omkring oss. Mobiltelefoner som ringer, människor som pratar, hundar som skäller, trafik, fågelsång - det är så mycket som pågår.

 

Vår hjärna låter oss identifiera och tolka olika ljud och att fokusera på vad vi vill höra. Den kan på en gång känna igen rösten på någon och låter dig läsa en bok i lugn och ro utan att störas av bakgrundsljud.

Men ibland fungerar det inte på det sättet. Ibland kan vår hjärna inte identifiera ett ljud, eftersom våra öron inte kan höra det!

Är du medveten om ljuden du inte kan höra?

 

Tecken på hörselnedsättning

Hörselnedsättning betyder inte bara att någon har svårt att höra svaga ljud. Snarare är det mer vanligt, särskilt vid åldersrelaterad hörselnedsättning, att de högfrekventa ljuden påverkas först. Till exempel kan de första ljuden som någon inte kan uppfatta vara ljudet av fågelsång eller kvinnliga eller barnröster.
Hörselnedsättning kan också minska förmågan att höra vissa konsonantljud i tal, vilket kan göra det svårt att hänga med i samtal.

Beroende på orsak och typ av hörselnedsättning, är det också möjligt att ha problem att uppfatta både mellanfrekvenser och låga frekvenser eller kanske alla frekvenser. Ett annat tecken på hörselnedsättning kan vara tinnitus

family dinner

Det är ett tecken

Följande frågor kan hjälpa dig att se om du har symtom på hörselnedsättning:

1. Behöver du skruva upp ljudet på TV:n?
2. Hör du vad andra säger utan att förstå?
3. Har du svårt att hänga med i samtal när det är bullrigt?
4. Måste du ofta be människor upprepa vad de säger eller att prata högre?
5. Känner du dig ofta trött efter att ha umgåtts med människor?
6. Försöker du aktivt undvika sociala sammanhang?
7.Hör du konstant visslande eller tjutande i öronen?

Om du har svarat ja på en eller flera av frågorna rekommenderar vi att du tar kontakt med en hörselspecialist för ett hörseltest. Du kan få hjälp med att hitta en expert här.

För att snabbt få en indikation på din hörsel kan du göra vårt online hörseltest.

Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist