Hör bättre på jobbet

Återfå ditt fokus och få ut mer av din hörsel.

Fokusera på arbetet istället för på att höra

En av de många gemensamma faktorerna mellan arbete och hörsel är att de båda kan vara kul, men ibland även utmanande. Vi arbetar hårt och vi förväntar oss att vår hörsel ska vara så bra som möjligt hela tiden. Båda kräver att vi kommunicerar och interagerar på olika nivåer. Att vara säker på att höra bra och ha förmågan att fokusera på det du vill fokusera på i svåra lyssningssituationer är nyckeln.

Avancerad hörapparatteknik är ett fantastiskt hjälpmedel som låter dig höra dina vänner och kollegor bättre. När det gäller hörsel i bullriga miljöer eller på avstånd har dock även de mest kraftfulla hörapparaterna begränsningar. Av den här anledningen har vi utvecklat toppmoderna trådlösa mikrofoner som gör att du får ut mer av dina hörapparater. Placerade på ett bord eller fästa i en talares kläder överför mikrofonerna tal tydligt, oavsett var samtalet äger rum.

Roger On front
 
Packshot_Roger_Select_lying_052-3471-000P5.jpg
 
Packshot_Roger_Table_Mic_II_lying_perspective_052-4118-000P5.jpg
 

Jag kan, återigen, delta fullt ut i mitt eget liv och skulle inte kunna vara lyckligare.

Övervinn svåra lyssningssituationer

Att kunna kommunicera med kunder och kollegor är mycket viktigt. Från telefonsamtal till möten och från presentationer till samtal är det mycket vanligt att människor med hörselnedsättning skapar tillfälliga lösningar och kompenserar för sina lyssningssvårigheter. Detta inkluderar strategier som att undvika gruppdiskussioner och bara delta i samtal ansikte mot ansikte eller att anlända först till möten för att vara säker på att få platsen där man hör bäst. Det behöver inte vara på det sättet. För att hålla dig och din karriär på rätt spår har vi skapat ett flertal olika hörsellösningar, som hjälper dig att hantera så gott som alla tänkbara lyssningssituationer.

"Bättre än något annat jag har provat tidigare"
 

Roger är en trådlös teknik som används...
 

Druck


oavsett ålder

 
all_degrees.JPG


oavsett grad av hörselnedsättning

 
all_ha_types.JPG


oavsett typ av hörsellösning

 

Hör bättre på jobbet

Roger är utmärkt i situationer med bakgrundsbuller eller där ljudkällan finns på avstånd.
 

Mikrofoner för bättre hörsel

 

Upplev skillnaden!

 

Lyssna på hur Roger Table Mic II känner igen talade ord och överför tal till hörapparaten, oavsett varifrån samtalet kommer.

Klicka på "Start" och använd fjärrkontrollen för att slå på och av Roger Table Mic II för att höra skillnaden.

Bidrag och finansiering

Fullt eller delvis stöd betalas ofta ut för Rogersystem som behövs i arbetet. Audionomer som erbjuder Rogersortimentet kan hjälpa dig att söka betalningsstöd och delta i ansökningsprocessen. 

 

Hör bättre i bullriga situationer med MultiBeam Technology*

MultiBeam Technology ger oslagbar taluppfattning vid gruppsamtal. Genom att använda flera mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs talröster från en radie på 360°. Riktningen med det tydligaste talet väljs automatiskt. 

Multibeam_med_gröna_ljudvågor_aktiverad_beam_21_11_17
 

Det vinnande konceptet

Oavsett din typ av hörselnedsättning har vi det vinnande konceptet för dina behov. Våra hörapparater innehåller den senaste tekniken och kan kombineras med en rad tillbehör för att ge dig en extra skjuts vid behov.

Phonak Naída Q
Roger-mikrofoner

Phonak Naída Q

Livsförändrande styrka

Lär dig mer

Roger-mikrofoner

Nya möjligheter för kommunikation

Lär dig mer
Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist