Så här pratar du om hörselnedsättning med någon som behöver det

Stödsystem

Det finns olika sätt att hjälpa någon du bryr dig om att inse att han eller hon har någon grad av hörselnedsättning. Att ta upp ämnet kan vara svårt, eftersom detta kan mötas av blandade reaktioner.
Det är lätt att tveka, men ditt stöd är mycket viktigt och i det långa loppet kommer det att vara värt det.

Kom igång med samtalet

Lyssna, hjälp, upprepa.

Här följer några användbara tips för att få igång samtalet:

1. Välj rätt plats
Välj en plats som är privat, bekväm och fri från bakgrundsbuller.

2. Tala tydligt
Se till att den du pratar med kan se ditt ansikte, och tala tydligt.

3. Visa medkänsla
Det är vanligt att man förnekar att man har en hörselnedsättning. Det kan vara bra att diskutera hur de tekniska framstegen har förändrat hur hörapparater ser ut och fungerar.

4. Berätta hur personens hörselnedsättning påverkar dig
Maken/makan eller familjen till någon med hörselnedsättning måste oftast vara den talande parten i gruppsamtal. En annan faktor är elementet av fara, då den drabbade personen kanske inte kan höra varningssignaler. Att förklara dessa och andra scenarier kan belysa ämnet och bidra till att uppmuntra din närstående att vidta lämpliga åtgärder för att höra bättre.

5. Förmedla hur brådskande det är att behanda hörselnedsättning
Det finns många dokumenterade fall som påvisar följderna av hörselnedsättning. Vissa människor blir socialt tillbakadragna och undviker att gå ut på grund av svårigheter att interagera med andra i svåra lyssningssituationer. Andra fall har inkluderat depression eller försämring av kognitiva funktioner. Precis som motion förser hörseln din hjärna med energi, varför det är av yttersta vikt att hjälpa en vän eller familjemedlem att övervinna personliga hinder i samband med hörselnedsättning.
Var en partner i processen. Gör resan och upptäck ljuden tillsammans.

Jag är så glad att jag tog upp det — vår relation har förändrats markant.

Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist