Örat är porten till hjärnan

Vi är vana vid att tänka på att vi hör med våra öron men faktum är att vi hör med vår hjärna.1 Örat är den struktur som fångar in ljud från den omkringliggande miljö och för det vidare mot hjärnan, där hörselinformation bearbetas och ges betydelse. Därmed kan man tänka sig örat som en port till hjärnan där vår hörsel faktiskt sker.

 

alpinvit

Barn med hörselnedsättning har ett ”problem med porten”. All hörselnedsättning, oavsett om den är lätt eller mycket grav, ensidig eller dubbelsidig, innebär att ljud inte kan komma igenom örats port och nå hjärnan som det ska.

Hur ljud når hjärnan – öronen

Ditt barns öron är unika. Det vänstra och högra örat är olika till och med vad gäller form och storlek. Örat kan delas in i tre delar: ytterörat, mellanörat och innerörat.

Ljud fångas av ytterörat och går genom hörselgången till trumhinnan och får den att vibrera. Vibrationerna förs vidare till mellanörats små ben som ökar ljudstyrkan innan ljudet når innerörat. I innerörat rör sig små hörselceller och frigör kemikalier som meddelar hörselnerven att skicka en signal till hjärnan. När den elektriska signalen når hjärnan översätts den till meningsfullt ljud.

Örats anatomi

Där betydelse skapas från ljud – hjärnan

Under de första åren i livet utvecklas hjärnan snabbt och komplext och varje ny erfarenhet som tas in av sinnena hos ett barn skapar kontakter och hörselvägar. Repetition är viktigt för att stärka dessa vägar och när det gäller hörsel, är upprepning av ord och ljud till hjälp för utveckling av hjärnan hos barn.

För barn med hörselnedsättning når inte ljudet hjärnan som det ska och därför är det viktigt att vidta åtgärder för att hantera hörselnedsättning i tidig ålder. Syftet med tekniken bakom apparater som till exempel hörapparater och trådlösa mikrofoner är att lyckas ge hörselinformation till hjärnan genom att öppna blockerade portar. Som sådana ser vi hörseltekniker som portöppnande enheter.

Referens

1 Flexer, Carol (2018). Öronen är portar till hjärnan. Phonak Insight, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 19 februari, 2018.