Hjälp ditt barn med hörselnedsättning

För familjer som väljer lyssnande och talat språk för sitt barn, ska hörselteknik väljas och anpassas så snart som möjligt efter att hörselnedsättning har konstaterats.

Vad kan du göra för att hjälpa ditt barn?

Det är viktig viktigt att komma ihåg att förutom att förse ditt barn med väl anpassade hörapparater finns det några enkla saker du kan göra varje dag för att ge ditt barn de bästa chanserna till framgångsrik inlärning, läs-och-skrivkunnighet och social samvaro:

  • Se till att använda hörapparaterna

    Barn med hörapparater som är väl anpassade och som alltid används (minst 10 timmar per dag) har bättre resultat när det gäller tal och språk.1

  • Samtala mer – barn som hör mer talat språk under de viktiga tidiga åren är bättre förberedda för skola och språkutmaningar i takt med att de växer.2 Exponera ditt barn för så många ord som möjligt genom att tillhandahålla en språkrik miljö när så är möjligt (sjunga, prata, läsa berättelser, lära ut barnvisor, lyssna på musik).
  • Läs högt – människor är konstruerade att för att lyssna och tala, men läsning är inte instinktiv. Därför är det viktigt att du läser högt för ditt barn. Sagoböcker bidrar avsevärt till ett barns ordförråd och barn som får sagor berättade har visat sig lära sig dubbelt så många nya ord. Läsning gör även att barn med hörselnedsättning får nya idéer och koncept och bygger upp sina samtalsfärdigheter.
  • Lyssna på musik tillsammans – Alla spädbarn inklusive de med hörselnedsättning dras naturligt till musik. Musik främjar tidiga lyssningsfärdigheter och utvecklar hörselcentrumet i hjärnan där språk och lärande bearbetas. Genom att tidigt och varaktigt engagera sig i musikaktiviteter kan ditt barns förmåga att lyssna in ljud förbättras.

Vem kan hjälpa ditt barn?

Erfaren och kvalificerade hörselvårdspersonal finns där för att stötta och guida dig och din familj. Du kommer troligtvis att stöta på många experter genom hela din resa, inklusive följande:

  • Audionom – en hörselspecialist som är utbildad i vetenskapen om hörseln. En audionom ger service relaterad till förebyggande, utvärdering och behandling av hörselnedsättning.
  • ÖNH (Öron, Näsa, Hals)-läkare – en läkare som specialiserat sig inom diagnos och behandling av öron-, näsa- och halsproblem.
  • Logoped – en person som är utbildad i att tillhandahålla tjänster gällande förebyggande, utvärdering och behandling av tal- och språkstörningar.

Hjälpresurser

På Phonak utvecklar vi online-support och resurser för barn, föräldrar och vårdgivare för att säkerställa att barn frodas och uppnår sin fulla potential. Så att du och ditt barn aldrig känner er ensamma.

Hörsellösningar för barn

Hörsellösningar för barn

Barn är unika. Tack vare Phonaks breda pediatriska sortiment finns det en lösning för varje barn.

Mer om lösningar för barn

HearingLikeMe online community

Verkliga människor. Verkliga berättelser.

HearingLikeMe.com är ett online-nätverk för de vars liv har påverkats av hörselnedsättning Berättelser som delas från hela världen inspirerar och inger hopp i nästan alla situationer med hörselnedsättning.

Upptäck HearingLikeMe

Leos värld

Leos värld

Leo, vår lurviga maskot hjälper barnen att känna sig mer bekväma med sin hörselnedsättning och sina hörapparater. Leos värld är en varm och välkomnande plats för ditt barn.

Möt Leo

Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och få en utvärdering av en hörselexpert

Hitta en specialist

Fotnoter

1 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

2 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.