Hörselnedsättning hos barn

Framtiden ligger i deras händer, så förbered dem nu

Barnen är vår framtid

Genom att ge barn tillgång till en värld full av ljud kan vi hjälpa dem med hörselnedsättning att utveckla hörselfärdigheter som de behöver för att kunna få ut det bästa i livet – leka, interagera, lära sig, kommunicera och i slutändan lyckas.

Det första steget för dig som förälder är att skaffa dig kunskap om hörselnedsättning hos spädbarn, småbarn och barn – och vad du kan göra åt det – för att kunna fatta de bästa besluten för ditt barns framtid. Det är viktigt att agera tidigt i barnets liv.

Ett barn behöver ha hört 45 miljoner ord när det är fyra år för att vara redo för skolan.1

Varje ljud räknas

För familjer som väljer lyssnande och talat språk för sina barn är det mycket viktigt att barnet får tillgång till ljud. Unga lyssnare behöver tillgång till miljontals ord och tusentals timmar med lyssnande för att utveckla talat språk samt läs-och skrivkunnighet.
Forskning har visat oss att tillgång till det tydligaste möjliga ljudet från tidiga år, optimerar ett barns chans för naturligt tal, språk och bra social utveckling.2

Örat är porten till hjärnan

Det kan vara till hjälp att tänka på örat som en port till hjärnan och hörselnedsättning som ett problem med porten. Om inte ljud når hjärnan som det ska går viktig auditiv information förlorad. Den del av hjärnan där hörseln tolkas kan faktiskt omorganiseras med tiden.

Lär dig hur vi hör

Hörselnedsättning hos barn

Ibland svarar inte barn på ljud eftersom de inte är uppmärksamma. Däremot kan inkonsekventa svar vara ett tecken oförmåga att höra ordentligt. Observera alla förändringar i barnets agerande och leta efter ledtrådar som kan indikera på hörselproblem.

Hörselnedsättning kan uppstå på grund av flera orsaker, allt från öroninfektioner till genetiska faktorer. Vissa typer av hörselnedsättningar är tillfälliga och en del är permanenta som sensorineural hörselnedsättning. I detta fall kan hörapparater eller cochleaimplantat vara till hjälp. Lär dig mer om hur du säkerställer att ditt barn får rätt behandling vid rätt tidpunkt.

Tecken på, typer och orsaker till hörselnedsättning

Hörseltester för barn

Det går att testa ditt barns hörsel på flera olika sätt. Huvudsyftet med ett hörseltest är att fastställa graden och typen av hörselnedsättning.

Hörseltester tillgängliga för barn

Vad du kan göra för att hjälpa ditt barn

Tack vare modern hörselteknik är framtiden ljusare än någonsin tidigare för barn med hörselnedsättning. Vårt sortiment av Sky B har konstruerats särskilt för att möta hörselbehov hos barn i alla åldrar. I svåra lyssningssituationer, till exempel i buller eller på avstånd, kan trådlösa mikrofoner som Roger™ förbättra taluppfattningen ytterligare.

Hur du hjälper ditt barn

Med Roger-teknik exponeras barn för upp till 5 300 fler ord under en 8-timmars dag.³

Tillsammans kan vi förändra livet för ditt barn

På Phonak förstår vi barns behov av att lyssna och vikten av att ge dem bästa möjliga tillgång till alla ljud i deras miljö. Phonak har mer än 45-års expertis inom barnaudiologi och vi arbetar nära ledande pediatriska specialister, hörselvårdspersonal och lärare för att skapa innovativa, holistiska lösningar för våra framtida generationer.

Referenser

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Remote microphone system use at home: Påverkan av vårdgivarens tal. Manuskriptet inlämnat för publicering.