Hörselnedsättning och barn

Hörselteknik hjälper relationer att utvecklas

Samtal bygger relationer

Genom att ge barn tillgång till en värld full av ljud kan vi hjälpa dem att utveckla de relationer och färdigheter som de behöver för att kunna få ut det bästa av livet – att leka, interagera, lära sig, kommunicera och, i slutändan, lyckas.

Det första steget för dig som förälder är att skaffa dig kunskap om hörselnedsättning hos spädbarn, småbarn och barn för att kunna fatta de bästa besluten för ditt barns framtid. Det är viktigt att agera mycket tidigt i barnets liv.

Starka relationer hjälper barn att förstå sin värld, stärker deras hjärnarkitektur och stöder utvecklingen av deras kommunikationsförmåga och sociala färdigheter.1

Kraften i samtalsinteraktioner

Samtalsinteraktioner och konversationer utgör grunden för dessa viktiga relationer och benämns ofta som ”servar och returer”. De är fyllda med utvecklingsmässiga fördelar och stimulerar neurala synapser, formar hjärnarkitekturen och stöder utvecklingen av kommunikationsförmåga och sociala färdigheter.1 Dessa interaktioner uppmuntrar barns nyfikenhet och hjälper dem att förstå sin värld.

Både kvantitet och kvalitet spelar roll

Antalet ord och samtal som ett barn exponeras för påverkar hjärnans utveckling och hjälper till att utveckla ordförrådet och akademiska resultat.2,3 Unga lyssnare behöver tillgång till miljontals ord och tusentals timmar av lyssnande för att utveckla talat språk samt läs- och skrivkunnighet.2,4

Det är inte bara antalet samtal som är viktigt, utan också mångfalden och komplexiteten i språket du använder och hur tydligt ditt barn kan höra det.5

Varje samtal räknas

 

1. Leta efter ditt barns försök att kommunicera och ge ett lämpligt svar.

Phonak Tennis Illustration
 

"Serven" inkluderar alla kommunikationsförsök, t.ex. ett spädbarns jollrande, ett småbarns pekande eller ett äldre barn som frågar "varför?". "Returen" är alla lämpliga svar på detta, oavsett om det är ett leende, ett ansiktsuttryck eller ord. När du returnerar en serve vet ditt barn att dess tankar och känslor har blivit hörda och förstådda.

 

2. Ställ frågor till ditt barn och lägg tid på att lyssna aktivt.

Frågor uppmuntrar barn att vara aktiva turtagare. Och när du anstränger dig för att lyssna aktivt, bekräftar du ditt barn och stärker bandet mellan er. Du kan göra det mesta möjliga av dessa interaktioner genom att använda ett rikt och varierat ordförråd och stimulera ditt barns fantasi med frågor.

 
Boy with toy and dad
 

3. Bygg in samtalsinteraktioner i vardagen.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Vardagsrutiner är perfekta tillfällen att öka antalet samtalsinteraktioner. Till exempel när du byter blöjor eller under morgonpromenader till skolan. Genom att göra så blir samtal ett naturligt sätt att kommunicera och ditt barn får meningsfulla interaktioner under hela dagen.

 

4. Se till att ni inte går miste om samtal.

Genom att ge ditt barn tillgång till klart och tydligt ljud i alla situationer säkerställer du att han eller hon inte går miste om samtal och möjligheter att forma starka band. Ditt barn behöver:

  • Hörapparater som används varje vaken timme
  • Roger-mikrofonteknik som används i starkt buller eller på avstånd6

Borttagning av störande buller (t.ex. stäng av radion, stäng fönstren)

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Örat är porten till hjärnan

Det kan vara till hjälp att tänka på öron som portar till hjärnan och hörselnedsättning som ett problem med porten. Om inte ljud når hjärnan som det ska går viktig auditiv information förlorad. När ljud inte hörs, går barn miste om alla de utvecklingsmässiga fördelarna med samtalsinteraktioner.

Lär dig hur vi hör

Hörselnedsättning hos barn

Om ditt barn inte konsekvent "returnerar" (eller svarar lämpligt på omgivningsljud eller dina ord), kan det bero på att han eller hon inte är uppmärksam. Däremot kan inkonsekventa ”returer” vara ett tecken på oförmåga att höra ordentligt. Observera alla förändringar i barnets agerande och leta efter ledtrådar som kan indikera på hörselproblem.

Tecken på, typer och orsaker till hörselnedsättning

Hörseltester för barn

Det går att testa ditt barns hörsel på flera olika sätt. Huvudsyftet med ett hörseltest är att fastställa graden och typen av hörselnedsättning.

Hörseltester tillgängliga för barn

Vad du kan göra för att hjälpa ditt barn

Tack vare modern hörselteknik är framtiden ljusare än någonsin tidigare för barn med hörselnedsättning. Vårt sortiment av dedikerade Sky M-hörapparater har konstruerats särskilt för att möta hörselbehov hos barn i alla åldrar. I utmanande lyssningssituationer, till exempel i buller eller på avstånd, kan trådlös Roger-mikrofonteknik förbättra taluppfattningen ytterligare.

Hur du hjälper ditt barn

Med Roger-teknik exponeras barn för upp till 5 300 fler ord under en 8-timmarsdag.7 De har också tillgång till 12 % mer barnriktat tal jämfört med barn som endast använder hörapparater.8

Tillsammans kan vi förändra livet för ditt barn

På Phonak förstår vi barns behov av att lyssna och vikten av att ge dem bästa möjliga tillgång till alla ljud i deras miljö. Phonak har mer än 45-års expertis inom barnaudiologi och vi arbetar nära ledande pediatriska specialister, hörselvårdspersonal och lärare för att skapa innovativa, holistiska lösningar för våra framtida generationer.

Referenser

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Remote microphone system use at home: Påverkan av vårdgivarens tal. Manuskriptet inlämnat för publicering.