Hearing loss in children

Hearing technology helps relationships grow

Hörselnedsättning och barn

Hörselteknik hjälper relationer att utvecklas

Kids and hearing loss

Hearing loss affects 1-4 infants per 1000 births.1 This number is far greater if children with fluctuating hearing loss (resulting from ear infections) and unilateral (one-sided) hearing loss are included.

As a parent, educating yourself about hearing loss in children is the first step towards making the best decisions for your child’s future. Acting early in your child’s life is very important.

Ears are the doorway to the brain

We’re accustomed to thinking that we hear with our ears, but in fact, we hear with our brain.2 The ear is the structure that captures raw sound from the environment and directs it to the brain, where auditory information is processed and given meaning. As such, our ears can be thought of as “doorways” to the brain, where hearing truly occurs.

Children with a hearing loss have a “doorway issue”. Any impairment, whether mild or profound, unilateral or bilateral, means that sound cannot get through the doorway of the ear and reach the brain as it should.

How sounds reach the brain – the ears

Your child’s ears are unique. Even the left and right ear are different in shape and size. The ear has three main parts: the outer, middle, and inner ear.

Sound is captured by the outer ear and travels down the ear canal to the eardrum, causing it to vibrate. The vibrations are passed to the small bones of the middle ear, which increase the loudness of the sounds before they reach the inner ear.

In the inner ear, small hair cells move and release a chemical telling the hearing nerve to send an electric signal to the brain. When the electrical signal reaches the brain it is translated into meaningful sound.3

Where meaning is made from sounds – the brain

In the first few years of life, brain development is rapid and complex, and every new experience taken in by a child’s senses creates connections and neural pathways. Repetition is essential for strengthening these pathways, and in the case of hearing, repeating words and sounds helps develop a child’s brain.

Hearing loss in kids - why it’s important to act early

For children with hearing loss, sounds do not reach the brain as they should. Thus, not only do kids with hearing loss have trouble hearing sound but they also miss out on the opportunity to develop the neural pathways that are of such fundamental importance for their development.

Hearing loss in babies is even more pressing because we already start hearing weeks before we are born.4 Consequently, a newborn with hearing loss will have already lost weeks of the usual development of its neural pathways at birth and it becomes even more urgent to act fast.

Hearing aids for children

The purpose of the technology behind devices such as hearing aids and wireless microphones is to successfully deliver auditory information to the brain by compensating for blocked doorways. As such, we like to think of hearing technologies as door-opening devices.

Learn more about hearing aids for children

Conversations build relationships

By giving children access to a world full of conversations, we can help them develop the relationships and skills they need to live life to the fullest – to play, interact, learn, communicate and ultimately, succeed.

Strong relationships help children understand their world, strengthen brain architecture and support the development of communication and social skills.5

Samtal bygger relationer

Genom att ge barn tillgång till en värld full av ljud kan vi hjälpa dem att utveckla de relationer och färdigheter som de behöver för att kunna få ut det bästa av livet – att leka, interagera, lära sig, kommunicera och, i slutändan, lyckas.

Det första steget för dig som förälder är att skaffa dig kunskap om hörselnedsättning hos spädbarn, småbarn och barn för att kunna fatta de bästa besluten för ditt barns framtid. Det är viktigt att agera mycket tidigt i barnets liv.

Starka relationer hjälper barn att förstå sin värld, stärker deras hjärnarkitektur och stöder utvecklingen av deras kommunikationsförmåga och sociala färdigheter.1

Kraften i samtalsinteraktioner

Samtalsinteraktioner och konversationer utgör grunden för dessa viktiga relationer och benämns ofta som ”servar och returer”. De är fyllda med utvecklingsmässiga fördelar och stimulerar neurala synapser, formar hjärnarkitekturen och stöder utvecklingen av kommunikationsförmåga och sociala färdigheter.1 Dessa interaktioner uppmuntrar barns nyfikenhet och hjälper dem att förstå sin värld.

Både kvantitet och kvalitet spelar roll

Antalet ord och samtal som ett barn exponeras för påverkar hjärnans utveckling och hjälper till att utveckla ordförrådet och akademiska resultat.2,3 Unga lyssnare behöver tillgång till miljontals ord och tusentals timmar av lyssnande för att utveckla talat språk samt läs- och skrivkunnighet.2,4

Det är inte bara antalet samtal som är viktigt, utan också mångfalden och komplexiteten i språket du använder och hur tydligt ditt barn kan höra det.5

Varje samtal räknas

 

1. Leta efter ditt barns försök att kommunicera och ge ett lämpligt svar.

Phonak Tennis Illustration
 

"Serven" inkluderar alla kommunikationsförsök, t.ex. ett spädbarns jollrande, ett småbarns pekande eller ett äldre barn som frågar "varför?". "Returen" är alla lämpliga svar på detta, oavsett om det är ett leende, ett ansiktsuttryck eller ord. När du returnerar en serve vet ditt barn att dess tankar och känslor har blivit hörda och förstådda.

 

2. Ställ frågor till ditt barn och lägg tid på att lyssna aktivt.

Frågor uppmuntrar barn att vara aktiva turtagare. Och när du anstränger dig för att lyssna aktivt, bekräftar du ditt barn och stärker bandet mellan er. Du kan göra det mesta möjliga av dessa interaktioner genom att använda ett rikt och varierat ordförråd och stimulera ditt barns fantasi med frågor.

 
Boy with toy and dad
 

3. Bygg in samtalsinteraktioner i vardagen.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Vardagsrutiner är perfekta tillfällen att öka antalet samtalsinteraktioner. Till exempel när du byter blöjor eller under morgonpromenader till skolan. Genom att göra så blir samtal ett naturligt sätt att kommunicera och ditt barn får meningsfulla interaktioner under hela dagen.

 

4. Se till att ni inte går miste om samtal.

Genom att ge ditt barn tillgång till klart och tydligt ljud i alla situationer säkerställer du att han eller hon inte går miste om samtal och möjligheter att forma starka band. Ditt barn behöver:

  • Hörapparater som används varje vaken timme
  • Roger-mikrofonteknik som används i starkt buller eller på avstånd6

Borttagning av störande buller (t.ex. stäng av radion, stäng fönstren)

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Örat är porten till hjärnan

Det kan vara till hjälp att tänka på öron som portar till hjärnan och hörselnedsättning som ett problem med porten. Om inte ljud når hjärnan som det ska går viktig auditiv information förlorad. När ljud inte hörs, går barn miste om alla de utvecklingsmässiga fördelarna med samtalsinteraktioner.

Lär dig hur vi hör

Hörselnedsättning hos barn

Om ditt barn inte konsekvent "returnerar" (eller svarar lämpligt på omgivningsljud eller dina ord), kan det bero på att han eller hon inte är uppmärksam. Däremot kan inkonsekventa ”returer” vara ett tecken på oförmåga att höra ordentligt. Observera alla förändringar i barnets agerande och leta efter ledtrådar som kan indikera på hörselproblem.

Tecken på, typer och orsaker till hörselnedsättning

Hörseltester för barn

Det går att testa ditt barns hörsel på flera olika sätt. Huvudsyftet med ett hörseltest är att fastställa graden och typen av hörselnedsättning.

Hörseltester tillgängliga för barn

What you can do to help your child

Thanks to modern hearing technology, the future for children with hearing loss looks brighter than ever before. Our dedicated Sky M hearing aid portfolio has been designed specifically with children in mind. In challenging listening situations, like in noise or over distance, Roger technology can further improve speech understanding10 and provide greater access to speech11,12.

How to help your child

Vad du kan göra för att hjälpa ditt barn

Tack vare modern hörselteknik är framtiden ljusare än någonsin tidigare för barn med hörselnedsättning. Vårt sortiment av dedikerade Sky M-hörapparater har konstruerats särskilt för att möta hörselbehov hos barn i alla åldrar. I utmanande lyssningssituationer, till exempel i buller eller på avstånd, kan trådlös Roger-mikrofonteknik förbättra taluppfattningen ytterligare.

Hur du hjälper ditt barn

With Roger technology use in the home, children are exposed to up to 5,300 more words in an 8-hour day.10 They also have access to 12% more child directed speech compared to using hearing aids alone.11

Med Roger-teknik exponeras barn för upp till 5 300 fler ord under en 8-timmarsdag.7 De har också tillgång till 12 % mer barnriktat tal jämfört med barn som endast använder hörapparater.8

Tillsammans kan vi förändra livet för ditt barn

På Phonak förstår vi barns behov av att lyssna och vikten av att ge dem bästa möjliga tillgång till alla ljud i deras miljö. Phonak har mer än 45-års expertis inom barnaudiologi och vi arbetar nära ledande pediatriska specialister, hörselvårdspersonal och lärare för att skapa innovativa, holistiska lösningar för våra framtida generationer.

Referenser

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Remote microphone system use at home: Påverkan av vårdgivarens tal. Manuskriptet inlämnat för publicering.