Glädjen i att höra bra

När du hör bra, är du väl utrustad att leva livet som du vill leva det.

 

Phonak Well-Hearing is
Well-Being™

 

På Phonak anser vi att god hörsel innebär välmående och att det är väsentligt för att leva ett gott liv.

Växande evidens visar att behandling av hörselnedsättning kan positivt påverka din socio-emotionella, kognitiva och fysiska välmående.1

 
Phonak Hör bättre – Må bättre: Socialt och emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande.
 
Phonak Hör bättre – Må bättre: Socialt och emotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande.
 

Phonak hjärta-ikon Socialt och emotionellt välbefinnande

En god hörsel låter oss även vara socialt aktiva, knyta an till andra och kommunicera mer effektivt, utan barriärer.

Hörapparater kan förbättra din livskvalitet, dina sociala interaktioner och nöjdheten med relationer både för dig och dina närmaste.2

 
Phonak Hör bättre – må bättre möte:
 

Phonak huvud-ikon Kognitivt välbefinnande

Hjärnan har en viktig roll vid lyssnande och taluppfattning – det är viktigt att hålla den stimulerad.

Det är där hörapparater kommer in i bilden. Användning av hörapparat har kopplats till förbättrat minne3 och har visat sig göra det enklare att lyssna.4

 
Alt: Phonak hör bättre – må bättre familj som spelar pingis.
 

Phonak sneaker-ikon Fysiskt välbefinnande

Rätt hörsellösning innebär att du är väl rustad för att hantera olika lyssningssituationer.

God hörsel ger dig en bättre medvetenhet om din omgivning och ger dig en känsla av trygghet och självförtroende.

 

Upptäck glädjen i god hörsel

Hörapparat från Phonak

En lösning för alla

Upptäck lösningar som berikar ditt liv.

Läs mer

Karta för audionom.

Fråga en audionom

Kontakta en lokal expert för att komma tillrätta med din hörselnedsättning och förbättra ditt övergripande välbefinnande.

Sök nu

Referenser
 

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Hör bättre – må bättre. Hearing Review, 27(3), 18-22.
2. Kamil RJ, Lin FR. The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. J Am Acad Audiol. 2015;26(2):155-182.
3. Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. Neuropsychologia, 114, 203-213.
4. Winneke, A., Schulte, M., Vormann, M., Latzel, M. (2018). Spatial noise processing in hearing aids modulates neural markers linked to listening effort: an EEG study. AudiologyOnline, Artikel 23858.