Varför det är viktigt med hörselhälsa

När du hör bra är du väl utrustad att leva det liv du vill leva

Oavsett om du umgås med dina närstående eller tittar på TV, spelar din hörsel en viktig roll i ditt allmänna välmående.

 

När röster blir mindre tydliga
 

Hörselnedsättning kan komma smygande gradvis. En del ljud förblir hörbara, medan andra, som högfrekventa ljud, blir svårare att höra.
Om du inte hör bra är det svårt att samtala med andra. Hörselnedsättning är också förknippade med andra hälsoaspekter:

- Minskad social interaktion och ökad ensamhet (1)
- Minskat deltagande i aktivitet med vänner och arrangemang (2)
- Ökad risk för kognitiv försämring och demens (3)
- Ökad risk att falla (4)

 

Phonak hör bättre – må bättre

Hör bättre -
må bättre

Behandling av hörselnedsättning kan ha en positiv inverkan på ditt sociala och emotionella, kognitiva och fysiska välbefinnande.

Läs mer

Phonak hörseltest online

Kontrollera din hörsel

Gör vårt kostnadsfria hörseltest och få reda på hur väl du hör.

Läs mer

Phonak Hör bättre – må bättre möte leende man

Hörselnedsättning

Läs mer om tecken, typer och orsaker.

Läs mer

Referenser
 

1. Kramer, S.E., Kapteyn, T.S., Kuik, D.J., & Deeg, D.J.H. (2002). The association of hearing impairment and chronic diseases with psychosocial health status in older
age. Journal of Aging and Health, 14(1), 122–137
2. Vas, V., Akeroyd, M. A., & Hall, D. A. (2017). A data-driven synthesis of research evidence for domains of hearing loss, as reported by adults with hearing loss and
their communication partners. Trends in Hearing, 21.
3. Loughrey, D.G., Kelly, M.E., Kelley, G.A., Brennan, S., & Lawlor, B. A. (2018). Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment,
and Dementia. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 144(2), 115-126
4. Jiam, N.T.-L., Li, C., & Agrawal, Y. (2016). Hearing loss and falls: A systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope, 126(11), 2587–2596