Hörselnedsättning

Symtom, orsaker och behandling

Förstå hörselnedsättning

Hörselhälsa är väsentligt när det gäller en persons allmänna välmående. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO)* har fler än 5 % av världens befolkning, ungefär 466 miljoner människor, en hörselnedsättning. 34 miljoner av dessa är barn.
Sifforna visar också att man igenomsnitt väntar i 10 år innan man söker hjälp.

 

Fakta om hörselnedsättning

 • Hörselnedsättning påverkar 5% (466 miljoner) människor i världen.
 • Man uppskattar att 2050 kommer 1 av 10 (ungefär 900 miljoner) människor ha en hörselnedsättning.
 • Ungefär 1 av 3 personer över 60 år har en hörselnedsättning.
 • Man räknar med att ungefär 1.1 miljard unga människor utsätts för riskabla nivåer av buller på fritiden.
 • 60% av hörselnedsättningarna hos barn kommer av orsaker som kan förebyggas.
 • Ungefär 1 av 1000 spädbarn har hörselnedsättning.
 • Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), är kroniska öroninfektioner den största orsaken till hörselnedsättning.
 • Studier visar att ungefär 65% av alla med hörselnedsättning har en lätt hörselnedsättning, 30% en måttlig och 5% en grav eller mycket grav.
 • De flesta med hörselnedsättning är i skolåldern eller arbetsför ålder.
 • Studier visar att bara 1 av 5 som skulle ha nytta av en hörapparat använder en.
 • I genomsnitt väntar en person med hörselnedsättning nästan 10 år innan man gör något åt det.

Tecken på hörselnedsättning

Hörselnedsättning innebär inte bara att någon har svårt att höra svaga ljud. En person med nedsatt hörseln kan kan uppfatta tal och andra ljud som "dämpade" och de kan också ha svårt att uppfatta enskilda ord eller konsonanter, speciellt i bullrig miljö. Ofta vill man öka ljudet på TV:n eller radion. Man kanske också ber andra prata långsammare och tydligare och upprepa vad de sagt. Förändrat beteende, som minskat intresse att delta i det sociala livet eller i samtal, kan också vara ett tecken på hörselnedsättning.

För mer information, se avsnittet om tecken på hörselnedsättning eller för att få en förståelse för hur det kan låta, lyssna på exemplen från vår hörselnedsättningssimulering.

Typer och orsaker till hörselnedsättning

Typen av hörselnedsättning bestäms vanligtvis av var den uppstår anatomiskt i örat (inner-, mellan- eller ytterörat) och också av graden.

Det finns tre kategorier som används för att särskilja hörselnedsättning på grund av ursprung:

 • Konduktiv hörselnedsättning
  Konduktiv hörselnedsättning refererar till hörselnedsättning som uppstår pga att ljud inte kan ta sig fram genom ytterörat eller mellanörat. Det är ofta tillfälligt och kan behandlas medicinskt eller kirurgiskt. Denna typ av hörselnedsättning kan bl a bero på vätska, öronvax eller en infektion i örat.
 • Sensorineural hörselnedsättning
  Sensorineural hörselnedsättning beror på orsaker i innerörat. Denna typ av hörselnedsättning är vanligen permanent. Ålder, buller och ärftliga faktorer är vanliga orsaker.
 • Blandad hörselnedsättning
  Denna typ är en kombination av konduktiv och sensorineural hörselnedsättning.

En hörselnedsättning definieras också av sin grad, från lätt till måttlig och grav till mycket grav. Den definieras också av om den påverkar ett eller båda öronen och om den är medfödd eller förvärvad senare.

För mer information, se avsnittet om typer av hörselnedsättning och orsaker till hörselnedsättning.

Behandling av hörselnedsättning

Behandlingen beror på typ av hörselnedsättning och orsak. Konduktiv hörselnedsättning kan ofta behandlas medicinskt eller kirurgiskt. Sensorineural hörselnedsättning däremot behöver behandlas med hörapparater eller om den är mycket grav, med cochlea implantat.

Om du tror att du eller en närstående har en hörselnedsättning är det bäst att ta kontakt med en specialist. Det finns olika experter du kan söka upp som kan utvärdera din hörsel utifrån ett hörseltest.

Audionom

En audionom är specialutbildad på hörselnedsättningar och behandling av dessa.

Öron-näs-halsläkare

En läkare som är specialiserad på sjukdomar i öron, näsa och hals.

Här kan du hitta din närmaste hörselexpert.

Hitta en audionom nära dig

Hitta en audionom

Låt oss hjälpa dig att hitta en hörselspecialist nära dig. De kan ge dig mer information om hörselhälsa och kan testa din hörsel.

 

Hitta en audionom

Hörseln gör att du kan kommunicera med dina närstående

Bekväm anslutning

Ju tydligare vi hör desto mer kan vi göra oss hörda! Röster är vår länk till världen runt omkring oss och gör det möjligt för oss att interagera med våra vänner och vår omgivning. Det är vårt sätt att komma samman som levande varelser. Men fråga dig själv, vad är en röst värd om du inte kan höra den?

Läs mer

Online hörseltest

Online hörseltest

Gör vårt hörseltest för att få snabb information om din hörsel.

 

Online hörseltest