Hörselnedsättning

Symtom, orsaker och behandling

Förstå hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan komma gradvis. En del ljud fortsätter att vara hörbara, medan andra, som högfrekventa ljud, blir svårare att höra. Om du inte hör bra, är det svårt att hänga med i samtal med kollegor, vänner och familj.
Det är därför hörselhälsa är så viktigt för en persons välmående.

 

Fakta om hörselnedsättning

 • Åldersrelaterad hörselnedsättning räknas som den 5:e vanligaste funktionsnedsättningen över alla åldrar1.
 •  World Health Organization (WHO) estimerar förekomsten till2:
 • 466 miljoner människor världen över
 • 1 av 3 personer över 65 års ålder
 • Antalet förväntas stiga
 • Hörselnedsättning är förknippad med:
 • Mindre social interaktion och/eller  ökad ensamhet3
 • Mindre deltagande i aktiviteter med vänner eller arrangemang4
 • Ökad risk för nedsatt kognitiv förmåga och demens5
 • Ökad risk för att falla6
 Sensorineural Hearing Loss | Hearing Loss Treatment with Phonak

Att höra bra är att må bra

Från tid med närstående till dina favorit-TV-program och musiken du gillar - när ljudet blir mer otydligt, förloras viktiga saker. Detta gäller både omedelbart och över tid. Din fysiska, kognitiva och sociala-emotionella hälsa kan också påverkas av en hörselnedsättning.7 På Phonak tror vi att höra väl innebär att må väl och att det är viktigt för ett gott liv.  

 Signs of Hearing Loss | Phonak

   

Tecken på hörselnedsättning

Hörselnedsättning innebär inte bara att någon har svårt att höra svaga ljud. En person med nedsatt hörseln kan kan uppfatta tal och andra ljud som "dämpade" och de kan också ha svårt att uppfatta enskilda ord eller konsonanter, speciellt i bullrig miljö. Ofta vill man öka ljudet på TV:n eller radion. Man kanske också ber andra prata långsammare och tydligare och upprepa vad de sagt. Förändrat beteende, som minskat intresse att delta i det sociala livet eller i samtal, kan också vara ett tecken på hörselnedsättning.

För mer information, se avsnittet om tecken på hörselnedsättning eller för att få en förståelse för hur det kan låta, lyssna på exemplen från vår hörselnedsättningssimulering.

Typer och orsaker till hörselnedsättning

   

Typen av hörselnedsättning bestäms vanligtvis av var den uppstår anatomiskt i örat (inner-, mellan- eller ytterörat) och också av graden.

Det finns tre kategorier som används för att särskilja hörselnedsättning på grund av ursprung:

 • Konduktiv hörselnedsättning
  Konduktiv hörselnedsättning refererar till hörselnedsättning som uppstår pga att ljud inte kan ta sig fram genom ytterörat eller mellanörat. Det är ofta tillfälligt och kan behandlas medicinskt eller kirurgiskt. Denna typ av hörselnedsättning kan bl a bero på vätska, öronvax eller en infektion i örat.
 • Sensorineural hörselnedsättning
  Sensorineural hörselnedsättning beror på orsaker i innerörat. Denna typ av hörselnedsättning är vanligen permanent. Ålder, buller och ärftliga faktorer är vanliga orsaker.
 • Blandad hörselnedsättning
  Denna typ är en kombination av konduktiv och sensorineural hörselnedsättning.

En hörselnedsättning definieras också av sin grad, från lätt till måttlig och grav till mycket grav. Den definieras också av om den påverkar ett eller båda öronen och om den är medfödd eller förvärvad senare.

För mer information, se avsnittet om typer av hörselnedsättning och orsaker till hörselnedsättning.

Ensidig hörselnedsättning

Det är inte ovanligt att bara det ena örat är påverkat av hörselnedsättningen eller att öronen har olika grad av hörselnedsättning. Om man har hörselnedsättning endast på det ena örat kallas detta ensidig hörselnedsättning - eller ensidig dövhet om hörselnedsättningen är grav. Detta behandlas på ett annat sätt än när hörselnedsättningen finns på båda sidorna. Specialhörapparater finns för att hjälpa till att trådlöst överföra ljudet till det öra som hör bäst.

Tinnitus

Tinnitus är det vetenskapliga namnet på ett ganska vanligt tillstånd: ringande ljud i öronen. Fastän detta kan ha många orsaker och kan ta sig många uttryck (som visslingar, surr, fågelkvitter med mera) behandlas dessa vanligtvis med ljudterapi som använder sig av andra för att göra tinnitus mindre påtaglig.

  

Hörselnedsättning hos barn och tonåringar

Barn med hörselnedsättning möter ett "portproblem". Enkelt uttryckt, så når inte ljud deras hjärna som de borde, eftersom en hörselnedsättning blockerar porten till hjärnan. Det kan påverka utvecklingen av neurala vägar, liksom språk, relationer och interaktioner.

 

Tinnitus and Hearing Loss Treatment | Phonak

För tonåringar handlar det om att ha tillgång till världen omkring dem. Det handlar om att skapa kontakter och göra det man är engagerad i. Att höra bra är viktigt för att hänga med i klassrummet och även på fritiden. Phonak har lösningar för att hjälpa tonåringar med det.

 

  

Hjälp en närstående

Familjen är viktig när det gäller att stötta en person med hörselnedsättning. Solida supportsystem hjälper till när det gäller att övervinna hinder och problem.

 

  

Behandling av hörselnedsättning

Behandlingen beror på orsaken till hörselnedsättningen. En konduktiv nedsättning kan ofta förbättras med medicinering eller kirurgi. En sensorineural hörselnedsättning däremot behandlas med att en hörapparat anpassas. Om nedsättningen är mycket grav, kan ett cochlea implantat behövas.
En plötslig hörselnedsättning kan bero på många olika orsaker.

Om du tror att en närstående hör dåligt, är det bäst att prata med en expert. Efter ett hörseltest kan man avgöra hur man går vidare.Helping a Loved One in Hearing Treatment | Phonak

  

 

Audionom

En audionom är specialutbildad på hörselnedsättningar och behandling av dessa.

Öron-näs-halsläkare

En läkare som är specialiserad på sjukdomar i öron, näsa och hals.

Här kan du hitta din närmaste hörselexpert.

Hitta en audionom nära dig

Hitta en audionom

Låt oss hjälpa dig att hitta en hörselspecialist nära dig. De kan ge dig mer information om hörselhälsa och kan testa din hörsel.

 

Hitta en audionom

Online hörseltest

Online hörseltest

Gör vårt hörseltest för att få snabb information om din hörsel.

 

Online hörseltest

Fotnoter