Höra i klassrummet

Förbättrad hörsel och taluppfattning i klassrummet gör en positiv skillnad i ditt barns utbildning

Aktivt deltagande i det moderna klassrummet

För alla barn, särskilt de med hörselproblem, är det viktigt att höra bra i skolan. I klassrummet ska barnen samspela med varandra, men framför allt, lära sig saker. För att kunna delta fullt måste alla barn kunna höra läraren, men även klasskamrater och mediaenheter i klassrummet. Med Roger för skola och utbildning finns det en lösning för varje situation.

Phonak Roger™ Touchscreen Mic

Roger™ Touchscreen Mic

En enkel och intuitiv mikrofon som läraren kan bära med halsband, eller lägga på bordet för att fånga upp tal från en grupp elever.

Lär dig mer

 Roger Focus II kan parkopplas med annan Roger-teknik och har utformats för miljöer med buller.

Roger Focus II

Roger Focus II är Phonak-lösningen för barn med ensidig hörselnedsättning, auditiv perceptionsstörning (APD) eller autism i sammanhang med buller där deras koncentrationsförmåga påverkas. 

Lär dig mer