Redo för livet

Oavsett ålder eller hörselnedsättning, har Phonak lösningar för ensidig hörsel som är enkla att använda och som gör det roligt att lyssna.

Valet av hörsellösning lika unikt som ditt barn

Ensidig hörselnedsättning är en typ av hörselnedsättning där det ena örat har normal hörsel och det andra har någon grad av hörselnedsättning. Det uppskattas att upp till 6,3 %1, eller 4,4 miljoner barn2, i USA lider av ensidig hörselnedsättning. Phonak brinner för att utveckla behandlingsmetoderna för ensidig hörselnedsättning så att varje barn har bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i livet.

Så här påverkas barn av ensidig hörselnedsättning

Obehandlad ensidig hörselnedsättning kan leda till försenad språkutveckling och inlärningssvårigheter. Dessa barn kan även känna sig trötta, bli tillbakadragna eller ha lättare för att drabbas av sociala och känslomässiga svårigheter. Forskning visar att:

  • Sannolikheten att barn med ensidig hörselnedsättning behöver gå om ett skolår är 10 gånger större än för barn med normal hörsel.3
  • Sannolikheten att de behöver stödinsatser är 5 gånger större.4

Dessa effekter har en stor inverkan på 1 till 1000 nyfödda med ensidig hörselnedsättning5 och 3 av 100 barn som har ensidig hörselnedsättning när de når skolåldern.

bild på latinamerikansk flicka i skolan
bild på tonårsflicka som klättrar uppför en vägg

Experternas råd vid ensidig hörselnedsättning7

I vår strävan efter att utveckla behandlingsmetoderna för ensidig hörselnedsättning sammanförde Phonak en internationell expertpanel för att samtala om bästa praxis. De gav följande rekommendationer:

  • Intervention vid 6 månaders ålder är viktigt eftersom ensidig hörselnedsättning kan skada ett barns utveckling, inklusive deras taluppfattning, kognition och tal-/språkförståelse.
  • Flera hörseltekniker bör övervägas som del av tidig intervention vid varje tidig intervention för varje barn med ensidig hörselnedsättning.
  • Audionomer spelar en viktig roll när de ger stöd, information och resurser till familjer under ett barns hörselresa.

Så här kan Phonak vara till hjälp

Vår vision är att hjälpa alla barn med ensidig hörselnedsättning att lyckas, från den allra första början. Eftersom det finns mycket att överväga när man väljer rätt hörselteknik eller flera tekniker när barnen växer upp erbjuder Phonak ett omfattande och lättanvänt sortiment med hörsellösningar.

Ensidig förstärkningsbar hörselnedsättning

Om ditt barn har nedsatt men förstärkningsbar hörsel på ena örat är Phonak Sky™ M en utmärkt lösning. Operativsystemet AutoSense Sky OS är specifikt utformat för barn och anpassar sig automatiskt till ditt barns dagliga lyssningsbehov.

Läs mer om Phonak Sky M

Grav till mycket grav ensidig hörselnedsättning

Alternativ A

Phonak CROS B är en mikrofon som fångar upp ljud från sidan med nedsatt hörsel och skickar ljudet till örat med normal hörsel, bakom vilket barnet bär en Sky B-hörapparat. Detta system, med avancerad ljudbehandling, är bra när barnet behöver höra någon på sidan med nedsatt hörsel.

Läs mer om Phonak CROS B

Grav till mycket grav ensidig hörselnedsättning

Alternativ B

Roger™ Focus tillsammans med en Rogermikrofon är ett lättanvänt system, som sänder en lärares eller kamrats röst direkt till ditt barns normalhörande öra. Denna metod eliminerar störande buller, vilket gör att ditt barn kan höra och uppfatta mer av vad som sägs, oavsett var han eller hon sitter.

Läs mer om Roger™ Focus

Roger, för alla barn med ensidig hörselnedsättning

Vi på Phonak tycker att alla barn ska ha chansen att lyckas i skolan. Därför har vi ett sortiment av Roger™-lösningar för alla barn med ensidig hörselnedsättning, oavsett vilken sorts hörapparat de använder i vardagen.

Läs mer om Roger-lösningar

Hitta en hörselexpert nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist

Referenser

1Ross, D.S., Visser, S.N., Holstrum, W.J., Qin, T, & Kenneson, A. (2010). Highly variable population-based prevalence rates of unilateral hearing loss after the application of common case definitions. Ear and Hearing. 31(1): 126-133. https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e3181bb69db

2Central Intelligence Agency. (2017). The World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html, hämtat den 23 maj, 2018.

3 Bess, F.H. & Tharpe, A.M. (1986). Case history data on unilaterally hearing-impaired children. Ear and Hearing, 7, 14 -19.

4 Oyler, R.F., Oyler, A.L., & Matkin, N.D. (1988). Unilateral hearing loss: demographics and educational impact. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 19, 201–210. https://doi.org/10.1044/0161-1461.1902.201

5Prieve, B., Dalzell, L., Berg, A., Bradley, M., Cacace, A., Campbell, D. , DeCristofaro, J., Gravel, J., Greenberg, E., Gross, S., Orlando, M., Pinheiro, J., Regan, J., Spivak, L., & Stevens, F. (2000). The New York State universal newborn hearing screening demonstration project: Outpatient outcome measures. Ear and Hearing, 21(2), 104-117.

6Bess, F. H., Dodd-Murphy, J., & Parker, R. A. (1998). Children with minimal sensorineural hearing loss: prevalence, educational performance, and functional status. Ear and Hearing, 19(5), 339–354.

7Bagatto, M., DesGeorges, J., King, A., Kitterick, P., Laurnagaray, D., Lewis, S.,…Tharpe, A.M. (2018). Quick Practice Guideline - Tools and considerations for assessing and managing unilateral hearing loss in children. Hämtad från: https://www.phonakpro.com/evidence, åtkomst 22 maj, 2018.