I skolan

Trådlöst skolsystem som ger elever möjlighet att vara delaktiga i alla situationer trots nedsatt hörsel.

Delaktighet förbättrar inlärningen

Verklig och meningsfull utbildning är bara möjlig om barnen kan vara delaktiga och uppfatta vad som sägs, vilket kräver att de kan höra tydligt. För barn med hörselnedsättning kan taluppfattning utgöra ett verkligt problem, och enbart en hörapparat räcker ofta inte till. 

Filmen visar en simulering av ett klassrum och hur Roger-produkterna kan användas på ett bra sätt.

Aktivt deltagande i klassrummet

Dagens klassrum utgör ofta en dynamisk inlärningsmiljö. Med allt från grupparbeten och föreläsningar till aktiviteter som omfattar olika former av multimedia är det en plats där både elever och lärare ska kunna delta, engagera sig, diskutera och samarbeta. Med Roger för skola och utbildning kan eleverna höra allt!

Rätt lösning för varje situation

För alla barn, särskilt de med hörselproblem, är det viktigt att höra bra i skolan. I klassrummet ska barnen samspela med varandra, men framför allt, lära sig saker. För att kunna delta fullt ut måste alla barn kunna höra läraren, men även klasskamrater och mediaenheter i klassrummet. Med Roger för skola och utbildning finns det en lösning för varje situation.

Läs mer

Vill du prova våra produkter?

Vill du prova våra produkter?

Läs mer

Lösningar för att höra bra i skolan

Våra hörselprodukter är avancerade men lättanvända mikrofoner som fångar upp rösten på nära håll och överför ljudet till en mottagare. Eleven med hörselnedsättning hör vad som sägs utan störande ljud och trots avstånd till den som talar.

Roger-mottagare
Roger-mikrofoner

Roger-mottagare

Lösningar för alla hörapparater och implantat

Se produktöversikt

Roger-mikrofoner

Mikrofoner för lärare och klasskamrater som är lättanvända och kompatibla med varandra

Se produktöversikt
Hitta en Phonak-hörselexpert nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist