Offentlig miljö

Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder personer att vara delaktiga i alla situationer trots nedsatt hörsel.

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler?

Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel hotell, museum, bibliotek och konferensanläggningar. Många tänker inte på att en del har svårt att höra allt som sägs och därför riskerar att missa information som är intressant eller viktig för dem, eftersom lokalerna de vistas i saknar rätt utrustning för att alla ska kunna höra. 

Möte

Alla ska kunna höra i offentliga miljöer

Rogerprodukterna gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att höra tal även på avstånd. Det betyder att man inte måste anstränga sig lika mycket på möten eller i situationer med mycket bakgrundsljud. Det är bara att lyssna och delta. 

Eva Palmgren, VD Sweden Hotels

Ljudmiljön är oerhört viktig för alla deltagare på konferenser och möten, om deltagarna inte hör vad som sägs kan de inte heller vara delaktiga.

Provlyssna och upplev skillnaden

Det är först när man testar utrustningen som man verkligen förstår hur Rogersystemet gör skillnad och är ett värdefullt hjälpmedel i alla tänkbara situationer. 

Prova våra produkter