Låt ditt hörande öra göra jobbet

Återanslut och delta fullt ut i samtalet, oavsett vilken sida ljudet kommer ifrån.

Hearing loss in one ear

Although hearing loss often affects both ears it is not uncommon that only one side is affected or that the two sides are affected to different degrees.

If hearing loss is present in one ear only, it is called single-sided hearing loss or unilateral hearing loss - or single-sided deafness (SSD) If the hearing loss is profound.

The distinction between unilateral and bilateral hearing loss is important as hearing loss in one ear can be treated differently than hearing loss that affects both ears.

Hearing aids for single-sided hearing loss


CROS (and BICROS) hearing aids make use of the fact that a person with hearing loss in one ear still hears well (or better) with the other ear.

CROS stands for ‘Contralateral Routing of Signal’ and consists of two parts:

  • the CROS device with a microphone to pick up sounds and voices from the non hearing ear and wirelessly transmit them to the hearing aid
  • the hearing aid to receive the signal from the non hearing ear and play it to your good ear

A CROS hearing aid will transmit sound and voices to let your good ear hear for both your ears. If you have good hearing in one ear and impaired hearing in the other, then a CROS hearing aid will work for you.

Hur den fungerar

CROS står för "Contralateral Routing of Signal" (kontralateral signalöverföring) och består av två delar:

  • en CROS-apparat med en mikrofon som fångar upp ljud och röster från det döva örat och överför dem trådlöst till en hörapparat på ditt andra öra

  • en hörapparat som tar emot signalen från det döva örat och överför den till ditt hörande öra

CROS B överför ljud och röster så att ditt hörande öra lyssnar åt båda dina öron. Om du har bra hörsel i ett öra och försämrad hörsel i det andra kan CROS B fungera för dig.

Var du vill

Gör det möjligt för dig att delta i samtal i lugna och bullriga miljöer utan att behöva byta position.

Du behöver bara slå på den

Inga kirurgiska ingrepp behövs. Slå bara på den och hör från båda sidor.

Nästan osynlig

Så liten och diskret att du kan använda den utan att det märks.

CROS II överför ljud och röster så att ditt hörande öra lyssnar åt båda dina öron.
Phonak CROS B - The smart solution for single-sided hearing loss

Phonak CROS B - The smart solution for single-sided hearing loss

You know the situation: you’re in a noisy room and can’t hear your partner or colleagues because they’re not positioned on the side of your good ear, or you are on the phone and unaware of your environment. If this sounds familiar, Phonak CROS B is the smart solution for you.

Find out more

Phonak Roger™ Focus

Den diskreta trådlösa lösningen för barn

Roger™ Focus är en digital bakom-örat mottagare baserad på trådlös Roger-teknik. Den består av två delar:

  • en bakom-örat mottagare som bärs på ditt hörande öra och tar emot signalen som sänds från valfri Roger-mikrofon

  • en Roger-mikrofon som tar upp röster och överför dem direkt till Roger Focus och ditt öra

 

 

Lär dig mer

Hitta en Phonak-hörselexpert nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist