Låt ditt hörande öra göra jobbet

Återanslut och delta fullt ut i samtalet, oavsett vilken sida ljudet kommer ifrån.

Hörselnedsättning på ett öra

Även om hörselnedsättning oftast påverkar båda öronen, är det inte ovanligt att man har nedsatt hörsel på ett öra eller att öronen är olika mycket påverkade.

Om hörseln är nedsatt på endast ett öra, kallas det ensidig hörselnedsättning eller ensidig dövhet, om hörselnedsättningen är mycket grav.

Skillnaden mellan ensidig och tvåsidig hörselnedsättning är viktig, eftersom ensidig hörselnedsättning kan behandlas på annat sätt, än en hörselnedsättning som påverkar båda öronen.

Hörapparater för ensidig hörselnedsättning

CROS- (och BICROS) apparater drar nytta av att en person faktiskt har ett öra med bättre hörsel än det andra örat.

CROS står för ‘Contralateral Routing of Signal’ och består av två delar:

  • en CROS-enhet med en mikrofon som fångar upp ljud från den sida som inte hör och överför det trådlöst till en hörapparat på den hörande sidan
  • en hörapparat som tar emot ljudet från den andra sidan och överför det till örat som hör

Ett CROS-system överför ljud och röster till ditt bra öra så att det hör för båda dina öron. .

Var du vill

Gör det möjligt för dig att delta i samtal i lugna och bullriga miljöer utan att behöva byta position.

Du behöver bara slå på den

Inga kirurgiska ingrepp behövs. Slå bara på den och hör från båda sidor.

Nästan osynlig

Så liten och diskret att du kan använda den utan att det märks.

Phonak CROS B - Den smarta lösningen för ensidig hörselnedsättning

Phonak CROS B - Den smarta lösningen för ensidig hörselnedsättning

Du känner igen situationen: du är i ett bullrigt rum och kan inte höra vad en person säger, eftersom den inte befinner sig på den sidan där du hör bättre. Eller du pratar i telefonen och hör inte din omgivning.
Om det här låter bekant, så är CROS B en smart lösning för dig.

 

Lär dig mer

Phonak Roger™ Focus

Den diskreta trådlösa lösningen för barn

Roger™ Focus är en digital bakom-örat mottagare baserad på trådlös Roger-teknik. Den består av två delar:

  • en bakom-örat mottagare som bärs på ditt hörande öra och tar emot signalen som sänds från valfri Roger-mikrofon

  • en Roger-mikrofon som tar upp röster och överför dem direkt till Roger Focus och ditt öra

 

 

Lär dig mer

Hitta en Phonak-hörselexpert nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist