Phonak Remote App

Phonak Remote app förvandlar din mobiltelefon till en avancerad fjärrkontroll till dina Phonak Venture hörapparater.

Phonak Remote app ger mer kontroll och flexibilitet för Phonak hörapparater med Bluetooth®-anslutning. När den har installerats kan du kontrollera ljudvolymen och ändra hörapparatens program.

Kompatibilitet med mobiltelefon

Phonak Remote app kan användas på Bluetooth®-kompatibla mobiltelefoner.

Om du vill kontrollera om din telefon är kompatibel kan du besöka vår Kompatibilitetskontroll

Kompatibilitet med hörapparater

Funktioner hos hörapparater med Bluetooth©-anslutning.

Till alla andra hörapparater, använd Phonak RemoteControl app.  

Du behöver ha Adobe Acrobat installerat för att kunna läsa bruksanvisningen. Gå till Adobe.com för att ladda ned det. 

Apple, Apple-logotypeAn, iPhone, iPad och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder.
Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.