Phonak Remote App

Phonak Remote app förvandlar din smartphone till en fjärrkontroll till dina Phonak Audéo B-Direct

Phonak Remote app ger mer kontroll och flexibilitet för Phonak hörapparater med Bluetooth®-anslutning. När den har installerats kan du kontrollera ljudvolymen och ändra hörapparatens program.

Kompatibilitet med mobiltelefon

Phonak Remote app kan användas på Bluetooth®-kompatibla mobiltelefoner.

Om du vill kontrollera om din telefon är kompatibel kan du besöka vår Kompatibilitetskontroll

Kompatibilitet med hörapparater

Funktioner hos hörapparater med Bluetooth©-anslutning.

Till alla andra hörapparater, använd Phonak RemoteControl app.  

Du behöver ha Adobe Acrobat installerat för att kunna läsa bruksanvisningen. Gå till Adobe.com för att ladda ned det. 

Apple, Apple-logotypeAn, iPhone, iPad och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder.
Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.