Phonak Remote har fasats ut och har ersatts av den förbättrade myPhonak app.
Du kan fortfarande kontrollera hörapparaternas volym och byta program från din telefon. Utöver detta har det tillkommit mer avancerade justeringsmöjligheter.

myPhonak app ger mer kontroll och flexibilitet till dina Audéo B-Direct, Audéo Marvel eller Bolero Marvel hörapparater med Bluetooth®- anslutning. När apaen är installerad kan du kontrollera volymen, byta program och skapa dina egna inställningar.

Se mer information här eller hämta appen direkt.

Download

Remote Support och Hörseldag bok är bara tillgängliga i Australien, Kanada, USA, Storbitannien, Irland, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskand och Schweiz.

Genom att hämta appen, bekräftar du, och om du är yngre än 16 år, dina föräldrar, användningsvillkoren och sekretesspolicyn.

Apple, Apple-logotypeAn, iPhone, iPad och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och ara länder.
Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.