Offentlig miljö

Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder personer att vara delaktiga i alla situationer trots nedsatt hörsel.

Hör alla tillräckligt bra i era lokaler?

Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel hotell, museum, bibliotek och konferensanläggningar. Många tänker inte på att en del har svårt att höra allt som sägs och därför riskerar att missa information som är intressant eller viktig för dem, eftersom lokalerna de vistas i saknar rätt utrustning för att alla ska kunna höra. 

Möte
Möte

Alla ska kunna höra i offentliga miljöer

Rogerprodukterna gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att höra tal även på avstånd. Det betyder att man inte måste anstränga sig lika mycket på möten eller i situationer med mycket bakgrundsljud. Det är bara att lyssna och delta. 

Eva Palmgren, VD Sweden Hotels

Ljudmiljön är oerhört viktig för alla deltagare på konferenser och möten, om deltagarna inte hör vad som sägs kan de inte heller vara delaktiga.

Provlyssna och upplev skillnaden

Det är först när man testar utrustningen som man verkligen förstår hur Rogersystemet gör skillnad och är ett värdefullt hjälpmedel i alla tänkbara situationer. 

Prova våra produkter

Roger™-teknik

Använd Roger i svåra lyssningssituationer, t.ex. på restauranger, under möten på jobbet och vid skolaktiviteter för att förbättra din hörselfunktion.

Förbättrar hörselfunktionen i buller och på avstånd1

31 % av hörapparatanvändarna rapporterar att de fortfarande har svårt att höra i bullriga situationer2. Det är här som den digitala, trådlösa Rogertekniken verkligen kommer till användning.

 

Streamas direkt till hörapparater

RogerDirectTM är en branschledande produkt från Phonak som låter Roger-mikrofoner sända direkt till hörapparaterna. Efter att audionomen har installerat mottagaren i hörapparaten får klienterna fördelarna av Rogers beprövade funktioner, i buller och på avstånd1, utan att behöva lägga till en Roger extern mottagare.

 

Förbättrad taluppfattning

Rogertekniken mäter kontinuerligt den omgivande bullernivån och anpassar mikrofonens volym automatiskt. Om bullernivån stiger anpassar sig Roger automatiskt, så att talarens röst förblir hörbar över bakgrundsbullret. Med Rogerteknik har hörapparatanvändare nästan 10 gånger bättre taluppfattning i buller och på avstånd än personer med normal hörsel.1

 
vän i restaurang med roger select
 
vän hemma med roger select
 

Förbättrar ljudupplevelsen vid lyssning i grupp

Multibeam Technology möjliggör en mycket bra taluppfattning vid gruppsamtal. Genom att använda flera mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs tal från en radie på 360 grader för att automatiskt välja riktningen med det tydligaste talet. Detta gör det möjligt för dig att höra oavsett varifrån en röst kommer. Taluppfattningen förbättras med upp till 61 % vid ett samtal i grupp i starkt buller.3

 

Hör flera talare

Det automatiska MultiTalker Network, som är unikt för Roger, gör det möjligt att använda flera Rogermikrofoner tillsammans, vilket gör att du kan höra flera talare i alla sammanhang.

 
 

Rogermikrofoner för alla situationerProdukter med Rogerteknik

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B. och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3 Baserat på preliminära data. Peer-granskad tikel och Field Study News under bearbetning, tillgängliga i slutet av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.