Hemma och på fritiden

Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder personer att vara delaktiga i alla situationer trots nedsatt hörsel.

Hör bättre och ta vara på stunden

För många personer med nedsatt hörsel är vardagen full av situationer då hörapparaten eller implantatet inte räcker till. Phonaks Roger-system hjälper dig med nedsatt hörsel att vara delaktig i alla situationer med familj och vänner, t.ex. i affären, i bilen, framför TV:n eller när familjen samlas kring middagsbordet

Rätt lösning för varje tillfälle

Våra trådlösa mikrofoner och mottagare hjälper dig att vara delaktig i många olika situationer med familj och vänner.

Vill du prova våra produkter?

Vill du prova våra produkter?

Läs mer

Lösningar för att höra bra på fritiden

Våra mottagare och mikrofoner hjälper dig att uppfatta detaljerna i en dialog oavsett om den förs med en eller flera personer. Störande bakgrundsljud och brus reduceras tack vare kortare avstånd, vilket gör att talet hörs tydligare.

Mottagare
Roger Pen

Mottagare

Lösningar för alla hörapparater och implantat

Se produktöversikt

Roger Pen

En mångsidig trådlös mikrofon inkl. Bluetooth

Läs mer om Roger Pen

Våra produkter för hemmet

Hitta en Phonak-hörselexpert nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en audionom

Hitta en specialist

Roger™-teknik

Använd Roger i svåra lyssningssituationer, t.ex. på restauranger, under möten på jobbet och vid skolaktiviteter för att förbättra din hörselfunktion.

Förbättrar hörselfunktionen i buller och på avstånd1

31 % av hörapparatanvändarna rapporterar att de fortfarande har svårt att höra i bullriga situationer2. Det är här som den digitala, trådlösa Rogertekniken verkligen kommer till användning.

 

Streamas direkt till hörapparater

RogerDirectTM är en branschledande produkt från Phonak som låter Roger-mikrofoner sända direkt till hörapparaterna. Efter att audionomen har installerat mottagaren på hörapparaten får klienterna fördelarna av Rogers beprövade funktioner, i buller och på avstånd1, utan att behöva lägga till en Roger extern mottagare.

 

Förbättrad taluppfattning

Rogertekniken mäter kontinuerligt den omgivande bullernivån och anpassar mikrofonens volym automatiskt. Om bullernivån stiger anpassar sig Roger automatiskt, så att talarens röst förblir hörbar över bakgrundsbullret. Med Rogerteknik har hörapparatanvändare nästan 10 gånger bättre taluppfattning i buller och på avstånd än personer med normal hörsel.1

 
vän i restaurang med roger select
 
vän hemma med roger select
 

Förbättrar ljudupplevelsen vid lyssning i grupp

Multibeam Technology möjliggör en mycket bra taluppfattning vid gruppsamtal. Genom att använda flera mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs tal från en radie på 360 grader för att automatiskt välja riktningen med det tydligaste talet. Detta gör det möjligt för dig att höra oavsett varifrån en röst kommer. Taluppfattningen förbättras med upp till 61 % vid ett samtal i grupp i starkt buller.3

 

Hör flera talare

Det automatiska MultiTalker Network, som är unikt för Roger, gör det möjligt att använda flera Rogermikrofoner tillsammans, vilket gör att du kan höra flera talare i alla sammanhang.

 
 

Rogermikrofoner för alla situationerProdukter med Rogerteknik

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B. och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3 Baserat på preliminära data. Peer-granskad tikel och Field Study News under bearbetning, tillgängliga i slutet av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.