Bidrag och finansiering

Vägen till hjälpmedel för personer med hörselnedsättning.

Vägen till hjälpmedel för personer med hörselnedsättning

Du som är yrkesverksam och har nedsatt hörsel har rätt att söka bidrag för arbetstekniska hjälpmedel genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen Rehabilitering.

Du som går i skolan och har nedsatt hörsel har rätt att erhålla hörselhjälpmedel via hörselvården för att kunna vara delaktig i skolundervisningen

Hitta en Phonak-hörselexpert nära dig

Hitta en återförsäljare nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en audionom

Hitta en specialist