Arbetsliv

Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder personer att vara delaktiga på jobbet trots nedsatt hörsel.

Hör du bra på jobbet?

Moderna hörapparater är fantastiska och underlättar i många vardagssituationer. Men i situationer där flera personer är inblandade, där bakgrundsbuller är vanligt eller där ljudkällan befinner sig på avstånd till exempel på möten, räcker det inte alltid med hörapparater. Våra avancerade mikrofoner och mottagare gör det möjligt att höra genom att de trådlöst överför ljudet direkt till lyssnaren. Detta gör att personer med hörselnedsättning helt och fullt kan delta och hänga med på jobbet.

Rätt lösning för din arbetssituation

Arbete handlar om kommunikation, samarbete och rörlighet. För att du ska kunna arbeta tillsammans med andra både hemifrån och på resande fot har vi utformat mikrofoner och mottagare som är lättanvända och kompatibla med varandra. Därmed är det enkelt för dig att välja de lösningar som passar bäst till dina behov.

Vill du prova våra produkter?

Vill du prova våra produkter?

Läs mer

Karin Truedsson, Sjuksköterska

Bättre än allt annat jag provat tidigare

Lösningar för att höra bra på jobbet

Oavsett vilken situation det gäller är Roger-mikrofoner lätta att använda och låter dig kommunicera och delta fullt ut på jobbet.

Mottagare
Mikrofoner

Mottagare

Lösningar för alla hörapparater och implantat

Se produktöversikt

Mikrofoner

Mikrofoner som är lättanvända och kompatibla med varandra

Se produktöversikt

Våra produkter för arbetsliv

Hitta en Phonak-hörselexpert nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en audionom

Hitta en specialist

Roger™-teknik

Använd Roger i svåra lyssningssituationer, t.ex. på restauranger, under möten på jobbet och vid skolaktiviteter för att förbättra din hörselfunktion.

Förbättrar hörselfunktionen i buller och på avstånd1

31 % av hörapparatanvändarna rapporterar att de fortfarande har svårt att höra i bullriga situationer2. Det är här som den digitala, trådlösa Rogertekniken verkligen kommer till användning.

 

Streamas direkt till hörapparater

RogerDirectTM är en branschledande produkt från Phonak som låter Roger-mikrofoner sända direkt till hörapparaterna. Efter att audionomen har installerat mottagaren på hörapparaten får klienterna fördelarna av Rogers beprövade funktioner, i buller och på avstånd1, utan att behöva lägga till en Roger extern mottagare.

 

Förbättrad taluppfattning

Rogertekniken mäter kontinuerligt den omgivande bullernivån och anpassar mikrofonens volym automatiskt. Om bullernivån stiger anpassar sig Roger automatiskt, så att talarens röst förblir hörbar över bakgrundsbullret. Med Rogerteknik har hörapparatanvändare nästan 10 gånger bättre taluppfattning i buller och på avstånd än personer med normal hörsel.1

 
vän i restaurang med roger select
 
vän hemma med roger select
 

Förbättrar ljudupplevelsen vid lyssning i grupp

Multibeam Technology möjliggör en mycket bra taluppfattning vid gruppsamtal. Genom att använda flera mikrofoner i sex riktningar beräknas och jämförs tal från en radie på 360 grader för att automatiskt välja riktningen med det tydligaste talet. Detta gör det möjligt för dig att höra oavsett varifrån en röst kommer. Taluppfattningen förbättras med upp till 61 % vid ett samtal i grupp i starkt buller.3

 

Hör flera talare

Det automatiska MultiTalker Network, som är unikt för Roger, gör det möjligt att använda flera Rogermikrofoner tillsammans, vilket gör att du kan höra flera talare i alla sammanhang.

 
 

Rogermikrofoner för alla situationer



Produkter med Rogerteknik

Fotnoter

1 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
2 Abrams, H. B. och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
3 Baserat på preliminära data. Peer-granskad tikel och Field Study News under bearbetning, tillgängliga i slutet av 2019 på www.phonakpro.com/evidence.