Phonak Serenity Choice™

En lösning för alla applikationer

Musik

 

Musiker, DJs – personer som älskar konsert, festival och fest

Hög

 

 

Medel

Låg

 

 
 

Skytte och jakt

 

Pistol-och gevärsskott

 

Hög (impuls)

 

 

Motorsport

 

Motorsportaktiviteter och racingevenemang

Hög

 

Medel

 

 

 

Arbete

 

Arbete i bullrig miljö

Max

 

Hög

Medel

 
 

Komfort

 

Fokusera på uppgifter

Medel

 

 

Låg

 

 
 

Sömn

 

Rofyllda och lugna nätter

 

Hög

 

 

 

Flyg

 

Flygresor

 

Låg

 

 
 

Simning

 

Vattensporter

 

Vatten