Phonak Paradise

There’s nothing like the sound of Paradise

Vi ser hörsel som någonting som sker naturligt. Att kunna höra är en intrikat del av vår existens och avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Kan det finnas ett bättre sätt att återupptäcka ljud på än med en hörapparat inspirerad av naturen själv? När allt kommer omkring, there’s nothing like the sound of Paradise.

bild på phonak audeo paradise-hörapparat med charger case och en smartphone
Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselspecialist

Hitta en specialist

Online-hörseltest

Online-hörseltest

Gör vårt online-hörseltest för att få snabb och användbar information om din hörsel.

Online-hörseltest

Fotnoter

* RogerDirect™ kräver att Rogermottagare installeras i Phonak-hörapparaterna.
** jämfört med Phonak Audéo Marvel  

1 Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence
2 Stewart, E., Rakita, L. & Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak Compendium, retrieved from  www.phonakpro.com/evidence, accessed August 19th, 2019.
3 Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.
4 Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.
Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

iOS är ett varumärke som tillhör Cisco Technology, Inc.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova sker på licens.