For audiografer

Alle Virto-modeller

Virto P-312 

Phonak Virto P 312 hearing aid
Tilpasningsguider


Virto P-Titanium

Phonak Virto P Titanium 10 Omni hearing aid
Tilpasningsguider


Virto P-312 NW O

Phonak Virto P 312 Omni hearing aid
Tilpasningsguider


Virto P-10 NW O

Phonak Virto P 10 Omni hearing aid
Tilpasningsguider

Model of Acoustically Optimized Vent.

Akustisk optimalisert ventilasjon (AOV)

Phonaks patenterte AOV er en algoritme som tar hensyn til de unike egenskapene til hver bruker. AOV tar hensyn til de unike egenskapene til hver bruker, inkludert den audiometriske konfigurasjonen, risikoen for feedback, sannsynligheten for okklusjon, fordelen med direkte lyd og behovet for forsterkning ved lave frekvenser. Den patenterte formelen oppretter deretter en individuell ventilstørrelse spesielt for hver bruker.

Hva er AOV?
  • AOV er utviklet for å gi brukere den ideelle kombinasjonen av akustisk ytelse og brukskomfort basert på deres unike hørselstap og høreapparatkonfigurasjon basert på deres øreanatomi.
  • Valg av AOV fjerner behovet for å velge riktig ventilstørrelse for hver bruker manuelt. Dette kan føre til et mindre og mer diskré høreapparat
  • Audiografer har nytte av å velge AOV. En gjennomgang av interne data viser at høreapparater med AOV returneres sjeldnere enn de med manuelt valgt ventilasjon.1
Hvordan brukes det?
  • AOV er standardventilasjonen for alle tilpassede høreapparater og ørepropper som bestilles fra Phonak. Det betyr at du bare trenger å velge AOV på bestillingsskjemaet for å få fordelene med en individuelt tilpasset ventil for brukeren.
 

Fotnoter

1 Leuthold, N. (2019). Internal Phonak report. Kontakt oss via claims@phonak.com hvis du ønsker mer informasjon.