Skip to main content
Audéo Paradise

Funktioner och funktionsnivåer

5 nyckelfunktioner

Universella anslutningsmöjligheter

Registrering av hälsodata

Uppladdningsbara alternativ

Kompatibilitet med myPhonak app

Kompatibilitet med Roger och trådlösa Phonak-tillbehör

Funktioner i alla Audéo-enheter

Speech in noise
Tal i buller
Anpassar och minskar buller bakifrån i realtid samt tillämpar och optimerar signal-brusförhållandet (SNR) i bullriga miljöer.
Auto acclimatization
autoAcklimatisering
autoAcklimatisering används för att automatiskt öka förstärkningen när klienten använder hörapparaten. Startnivå, acklimatiseringshastighet och målnivå kan enkelt justeras.
Environmental balance
Omgivningsbalans
Omgivningsbalans är en volymmodifieringsfunktion i Phonak hörapparater som gör det möjligt för klienter att justera volymen på den streamade signalen kontra omgivningsljud genom att trycka på volymkontrollen. 
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock skiljer mellan naturligt förekommande återkopplingsliknande ljud och verklig återkoppling. Detta innebär ökad hörbarhet och ljudkvalitet utan irriterande återkoppling.
UltraZoom
UltraZoom
Riktmikrofonteknik är en beprövad metod för att effektivt förbättra taluppfattningen i miljöer med bakgrundsbuller. UltraZoom är en adaptiv flerkanalig riktmikrofonteknik, som är tillgänglig automatiskt i AutoSense OS eller manuella program.
Quick sync
QuickSync
Styr två apparater med en tryckning. Den omedelbara bredbandsöverföringen av data mellan två instrument säkerställer att volym- och programinställningarna alltid är balanserade och synkroniserade. Ett tryck på programvalsknappen eller volymkontrollen resulterar i en omedelbar identisk förändring på den andra apparaten.
SoundRecover2
SoundRecover2
Nästa generation av SoundRecover förbättrar hörbarheten för tal ytterligare och använder en adaptiv frekvenssänkningsalgoritm. Ljudkvaliteten för mellanfrekvenser och låga frekvenser bibehålls medan högfrekventa ljud görs hörbara. Detta skapar en optimal lyssningsupplevelse för fler användare än någonsin tidigare.
Acoustically Optimized Venting
AOV
En egenutvecklad, flerdimensionellt vägd algoritm sätter ett idealiskt mål för ”akustisk massa” för respektive ventilation. Den sofistikerade programvaran för 3D-modellering genererar en individualiserad ventilation. Detta unika AOV-värde (Akustiskt optimerad ventilation) kodas in i varje apparat och används för att optimera anpassningsberäkningen. Ocklusionen kan nu minskas till lägsta möjliga nivå. Denna exklusiva Phonak-innovation finns i hela i-örat sortimentet och alla modeller. Den finns också för bakom-örat apparater med SlimTip, SlimTip Soft, cShell eller xShell.
Mediatal + mikrofon
RogerDirect™
RogerDirect + mikrofon
Mediamusik + mikrofon
Telefonsamtal + mikrofon
Eget program

Jämförelse av unika funktioner

Funktioner

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i bil

Tal i bil

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Musik

Musik

Komfort i buller

Komfort i buller

Max. antal övriga program

Max. antal övriga program

4

4

4

4

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Tal i 360°

Tal i 360°

Dynamic Noise Cancellation

Dynamic Noise Cancellation

Speech Enhancer

Speech Enhancer

EchoBlock

EchoBlock

Siri/Google Assistant, pausa/återuppta streaming, ta emot/avsluta telefonsamtal

Siri/Google Assistant, pausa/återuppta streaming, ta emot/avsluta telefonsamtal

StereoZoom

StereoZoom

WindBlock

WindBlock

SoundRelax

SoundRelax

Motion Sensor Hearing*

Motion Sensor Hearing*

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Inställningar för Roger och riktmik

Inställningar för Roger och riktmik

NoiseBlock

NoiseBlock

Kanaler för fininställning

Kanaler för fininställning

20

20

16

12

* Du måste skapa ett konto i myPhonak app för att få åtkomst till hälsodata.

** Endast tillgängligt för Phonak Audéo P-R, RT och RL