Skip to main content
Audéo Fit Paradise

Funktioner och funktionsnivåer

Viktiga funktioner

Hjärtfrekvensregistrering*

Registrering av hälsodata*

Universella anslutningsmöjligheter

Uppladdningsbar

Kompatibilitet med Roger och trådlösa Phonak-tillbehör

Funktioner i alla Audéo Fit

Speech in noise
Tal i buller
Anpassar och minskar buller bakifrån i realtid samt tillämpar och optimerar signal-brusförhållandet (SNR) i bullriga miljöer.
Calm situation
Lugna situationer
Ger optimal förstärkning för taluppfattning och lyssningskomfort vid samtal på tu man hand i lugna miljöer.
Comfort in noise
Komfort i buller
Minskar buller aktivt för ökad komfort när inget tal förekommer.
Music
Musik
Ger ett utökat dynamikområde, långsam kompressionshastighet och mer förstärkning för en fylligare och rikare musikupplevelse.
Acoustic phone
Akustisk telefon
Den viktiga funktionen DuoPhone streamar signalen till det andra örat i realtid så att uppringarens röst hörs i båda öronen, med en genomsnittlig fördel på 3,1 dB SNR.
Auto acclimatization
autoAcklimatisering
autoAcklimatisering används för att automatiskt öka förstärkningen när klienten använder hörapparaten. Startnivå, acklimatiseringshastighete och målnivå kan enkelt justeras.
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock skiljer mellan naturligt förekommande återkopplingsliknande ljud och verklig återkoppling. Detta innebär ökad hörbarhet och ljudkvalitet utan irriterande återkoppling.
Environmental balance
Omgivningsbalans
Omgivningsbalans är en volymmodifieringsfunktion i Phonak hörapparater som gör det möjligt för klienter att justera volymen på den streamade signalen kontra omgivningsljud genom att trycka på volymkontrollen.
UltraZoom
UltraZoom
Riktmikrofonteknik är en beprövad metod för att effektivt förbättra taluppfattningen i miljöer med bakgrundsbuller. UltraZoom är en adaptiv flerkanalig riktmikrofonteknik, som är tillgänglig automatiskt i AutoSense OS eller manuella program.
Quick sync
QuickSync
Styr två apparater med en tryckning. Den omedelbara bredbandsöverföringen av data mellan två instrument säkerställer att volym- och programinställningarna alltid är balanserade och synkroniserade. Ett tryck på programvalsknappen eller volymkontrollen resulterar i en omedelbar identisk förändring på den andra apparaten.
SoundRecover2
SoundRecover2
Nästa generation av SoundRecover förbättrar hörbarheten för tal ytterligare och använder en adaptiv frekvenssänkningsalgoritm. Ljudkvaliteten för mellanfrekvenser och låga frekvenser bibehålls medan högfrekventa ljud görs hörbara. Detta skapar en optimal lyssningsupplevelse för fler användare än någonsin tidigare.
Acoustically Optimized Venting
AOV
En egenutvecklad, flerdimensionellt vägd algoritm sätter ett idealiskt mål för ”akustisk massa” för respektive ventilation. Den sofistikerade programvaran för 3D-modellering genererar en individualiserad ventilation. Detta unika AOV-värde (Akustiskt optimerad ventilation) kodas in i varje apparat och används för att optimera anpassningsberäkningen. Ocklusionen kan nu minskas till lägsta möjliga nivå. Denna exklusiva Phonak-innovation finns i hela i-örat sortimentet och alla modeller. Den finns också för bakom-örat apparater med SlimTip, SlimTip Soft, cShell eller xShell.
myPhonak app
RogerDirect™
Telefonsamtal + mikrofon
Mediatal + mikrofon
Mediamusik + mikrofon
Eget program
PartnerMic + mikrofon
RogerDirect + mikrofon

Jämförelse av unika funktioner

Funktioner Premium Avancerad

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i bil

Tal i bil

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Musik

Musik

Komfort i buller

Komfort i buller

Max. antal övriga program

Max. antal övriga program

4

4

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Tal i 360°

Tal i 360°

Dynamic Noise Cancellation

Dynamic Noise Cancellation

Speech Enhancer

Speech Enhancer

EchoBlock

EchoBlock

Siri/Google Assistant, pausa/återuppta streaming, ta emot/avsluta telefonsamtal

Siri/Google Assistant, pausa/återuppta streaming, ta emot/avsluta telefonsamtal

StereoZoom

StereoZoom

WindBlock

WindBlock

SoundRelax

SoundRelax

Motion Sensor Hearing

Motion Sensor Hearing

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Inställningar för Roger och riktmik

Inställningar för Roger och riktmik

Tinnitusbalans

Tinnitusbalans

Kanaler för fininställning

Kanaler för fininställning

20

20

Separat användningstid för varje hörapparat

Separat användningstid för varje hörapparat

Genomsnittlig kombinerad användningstid för båda hörapparaterna

Genomsnittlig kombinerad användningstid för båda hörapparaterna

Genomsnittlig användningstid i olika ljudmiljöer

Genomsnittlig användningstid i olika ljudmiljöer

Steg

Steg

Aktivitetsnivåer

Aktivitetsnivåer

Gång- och löpdistans

Gång- och löpdistans

Hjärtfrekvens

Hjärtfrekvens

Frivilligt mål för användningstid

Frivilligt mål för användningstid

Frivilligt mål för steg

Frivilligt mål för steg

Fotnoter

* Du måste skapa ett konto i myPhonak app för att få åtkomst till hälsodata.