Talträning

Hur kan jag hjälpa mitt barn att förbättra talet?

Ytterligare frågor som ofta ställs av många föräldrar till ett barn med en hörselskada är: ""Kommer mitt barn någonsin att kunna prata med mig?" och "Hur ska jag kunna prata med mitt barn?" Talförmågan beror på hur stor hörselnedsättning ditt barn har och på användningen av olika hjälpmedel. Många barn med hörselnedsättning utvecklar goda tal- och språkkunskaper när de får lämpliga stöd- och träningsinsatser. Ju tidigare ditt barn exponeras för tal och språk, desto bättre.

Så här förbättrar du talet

Kommunikation kan ske på många sätt: muntligt, med gester eller med teckenspråk. I aktuella kommunikationsmetoder kan en, ett par eller alla dessa användas. Följande lista med förslag kan vara till hjälp i kommunikationen med ditt barn.

 • Uppmuntra ditt barn att titta på talaren, även om det inte är svårt att lyssna. Det är bra att ta för vana att vara uppmärksam
 • Lär ditt barn att inte avbryta talaren innan han eller hon avslutar en mening. Ditt barn kanske inte förstår början, men uppfattar slutet
 • Lär ditt barn att berätta för talaren när han eller hon missade något och att be om att det sägs igen om de inte förstod
 • Hjälp ditt barn att lära sig att sammanfatta vad han eller hon hörde så att kommunikationspartnern vet vad som behöver fyllas i
 • Om ditt barn inte verkar förstå vad som sägs, omformulera dig hellre än att upprepa de missuppfattade orden
 • Presentera samtalsämnet (t.ex. "Vi talar om ...") och låt ditt barn vet när ämnet ändras
 • Hjälp ditt barn att förstå att det kan känna sig trött efter lektionerna eftersom det krävs mycket mer arbete med att hänga med i den information som ges
 • Uppmuntra ditt barn att hålla liv i sin humor
 • Tala tydligt och långsamt på mellan 1 till 2 meters avstånd eller använd ett Rogersystem.
 • Stå på en väl upplyst plats med ansiktet mot ditt barn så att läpprörelser, ansiktsuttryck och gester syns bättre. Kom ihåg regeln, "Om han eller hon inte kan se mig kan han eller hon inte höra mig
 • Minska på eller flytta dig från bakgrundsbuller. Om ditt barn bär hörapparater med riktmikrofoner, positionera barnet så att han eller hon har bakgrundsbullret bakom sig och det han eller hon ska lyssna på framför sig
 • Överartikulera inte. Överdrivna munrörelser förvränger talljuden och ditt ansikte, vilket gör de visuella ledtrådarna svårare att uppfatta
 • Textning kan vara till hjälp när man tittar på tv eller film
 • Prata om vad du gör och beskriv vad du ser
 • Njut av att leka och sjunga tillsammans med ditt barn
 • Läs sagor tillsammans och beskriv bilderna
 • Var positiv rörande ditt barns kommunikationsförmåga och ge gott om beröm
 • Viktigast av allt, njut av att kommunicera tillsammans!