Glöm oljudet

Ta kontrollen

Tinnitus

Den ständiga följeslagaren

Vad är tinnitus?

Låt oss börja med att definiera tinnitus - "perception av ett ljud i frånvaron av yttre ljud’.1 Detta betyder att ljud som att ringer i öronen, visslar eller brusar, bara kan uppfattas av personen som är drabbad av tinnitus.

Det uppskattas att 10-15% av en befolkning har tinnitus2, men många fall är obehandlade. Detta beror på brist på information och det faktum att de flesta är inte vet vem som kan hjälpa dem. En del fall är mindre besvärande, men en del kräver mer specifik behandling för att övervinna möjliga långvariga effekter. Dessa kan variera från sömnproblem, svårigheter att fokusera på grund av stress eller att man drar sig tillbaka socialt.3

Tinnitusymptom

Tinnitus beskrivs ofta som ett ringande ljud i öronen, men det kan också vara ett brusande, visslande eller ett allmänt oljud i öronen. Ljudet kan vara konstant eller intermittent och det kan komma från ett öra eller båda.

Typer av tinnitus

Även om tinnitus vanligtvis bara hörs av den som är drabbad, finns det ovanliga fall där ljudet kan observeras utifrån. Denna typ av tinnitus kallas “objektiv tinnitus”4 - i kontrast till den mer vanliga  “subjektiv tinnitus” där bara den drabbade hör ljudet.

Tinnitus kan också särskiljas ytterligare utifrån det upplavda ljudets karaktär:  

Tonal tinnitus vs. -icke-tonal tinnitus

Tonal tinnitus refererar till ett mer eller mindre konstant ljud med specifika frekvenser, medan icke-tonal tinnitus låter mer som väsande eller klickande.

Pulserande tinnitus

Tinnitus som pulserar- ofta synkroniserad med personens hjärtslag.

Musikalisk tinnitus

Också känt som “Musikaliskt öra syndrom”. En form av tinnitus som tar sig uttryck som en löpande melodi.

Orsaker till tinnitus5

En av de vanligaste orsakerna till tinnitus är skadade hårceller i innerörat - antingen beroende på buller eller åldersförändringar.  Då dessa hårceller också är ansvariga för hörseln, uppträder ofta tinnitus tillsammans med hörselnedsättning.

Andra orsaker till tinnitus:

  • öroninfektioner (som otitis media)
  • inneröresjukdomar(som Meniere’s)     
  • sidoeffekter av mediciner (som antibiotika)
  • vaxproppar
  • skador
  • blodkärlsproblem

Behandling av tinnitus

 

Även om miljoner människor påverkas av tinnitus är det få som känner till de metoder som kan hjälpa dem att hantera sin tinnitus. Även om det inte finns något botemedel, kan det vara lugnande att veta att det finns effektiv rådgivning och tekniker för att hantera tinnitus tillgänglig.

Ljudterapi

Ljudterapi syftar till att minska medvetenheten om tinnitus genom att tillföra ljud som aktivt maskerar tinnitus och/eller tar bort fokus från den. Över tid blir hjärnan tränad i att ignorera tinnitus, då bristen på uppmärksamhet låter hjärnan att omklassificera ljudet som irrelevant och låta det blandas med övrigt ljud.

Lär dig mer om ljudterapi

Hörapparater för tinnitus

Om tinnitus uppträder tillsammans med hörselnedsättning, är det oftast fördelaktigt att förbättra hörseln, för att minska medvetenheten om tinnitus.  Phonak hörapparater har också möjlighet att användas för ljudterapi

Andra faktorer

  • Utvärdera din medicinering: En del mediciner har en negativ inverkan på tinnitus. Tala med din läkare för att se om det finns något samband mellan din medicinering och tinnitus.
  • Reducera intaget av alkohol, koffein och nikotin. Att dricka alkohol och kaffe samt röka har visats sig påverka tinnitus.6
  • Reducera stress: Stress kan öka tinnitus.6 Motion, meditation och andra avslappningstekniker samt tillräckligt med sömn kan minska stress.

Det första steget är att prata med en specialist för att få djupare information.

Effekten tinnitus har på min vardag minskade oerhört — jag kan fokusera igen.

Behandling för tinnitus och ringande öron

Principen bakom tinnitusbehandling

Syftet med tinnitushantering är att hjälpa dig att fokusera mindre på din tinnitus och få dig att slappna av

Lär dig mer

Vad du kan förvänta dig

Vem du ska konsultera och vad du kan förvänta dig

Lär dig mer

Hitta en hörselspecialist i ditt område

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselexpert

Hitta en specialist

Referenser

1 https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Tinnitus-and-Hyperacusis/

2 https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942834&section=Incidence_and_Prevalence

3 https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942834&section=Signs_and_Symptoms

4 https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Tinnitus-and-Hyperacusis/

5 https://www.asha.org/public/hearing/Tinnitus/

6 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tinnitus/symptoms-causes/syc-20350156