Vilkår for bruk

I. Introduksjon og valgbarhet

Les disse vilkårene for bruk ("Vilkår") grundig før du bruker nettsiden.


Disse vilkårene omfatter Phonaks Retningslinjer for personvern og HIPAA-autorisasjon for bruk/avsløring av helseopplysninger, som er tatt med som referanse i disse vilkårene. Vi har inkludert flere merknader i bokser for å forklare eller fremheve viktige deler. Disse merknadene er kun for praktisk bruk, og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt.


Bindende avtale. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Phonak, LLC og deres datterselskaper ("Phonak", "vi", "oss"). "Du" og "brukere" betyr alle besøkende på nettsiden. Du godtar disse vilkårene hver gang du går inn på nettsiden. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke nettsiden. Hvis du er under 18 år, samtykker du til at du har lovlig tillatelse fra forelder eller verge til å gå inn på og bruke nettsiden.

Revisjoner for vilkårene. Vi kan revidere disse vilkårene når som helst ved å legge ut en oppdatert versjon. Du bør besøke denne siden regelmessig for å gå gjennom gjeldende vilkår, siden du er bundet av disse. Din fortsatte bruk av nettsiden etter endring av disse vilkårene utgjør din bindende godkjenning av disse vilkårene.
Uttrykkene "poste" og "poster" som brukt i disse vilkårene, innebærer handlingene sende inn, laste opp, publisere, vise eller lignende, på nettsiden.


II. Nettsiden

"Nettsiden" betyr nettsiden som ligger på https://www.phonak.com. Nettsiden er en måte å lese om våre produkter og tjenester på internett.


Kun til informasjonsformål. Du bekrefter at all informasjon og alt innhold på nettsiden er oppgitt "som den er" kun til informasjonsformål. Vi gir ikke medisinske, juridiske eller psykologiske råd, diagnoser eller behandling. Nettsiden kan gi nyttig innhold knyttet til helse, men er ikke ment som erstatning for profesjonelle råd, diagnoser eller behandling, eller din bedømmelse. Du påtar deg all risiko og ansvar for bruk av eller påliteligheten til informasjonen du får fra eller gjennom nettsiden eller fra oss. Du bekrefter og samtykker til at våre aktiviteter under disse vilkårene er begrenset til kun å levere en nettside som gir deg mer informasjon om våre produkter og tjenester.


Produktbeskrivelser. Vi prøver å være så nøyaktige som mulig i beskrivelsene av de produktene og tjenestene vi tilbyr. Vi garanterer imidlertid ikke at produktbeskrivelsene eller annet innhold er nøyaktig, komplett, pålitelig eller uten feil. Tilgjengeligheten til og prising av produkter kan endres når som helst uten varsel.


Ingen pasient- eller kundeforhold med Phonak. Din bruk av nettsiden oppretter ikke noe pasient- eller kundeforhold med oss. Du bør konsultere kvalifiserte helsearbeidere som kjenner til dine individuelle medisinske behov angående dine spesifikke medisinske problemer. Se aldri bort fra profesjonelle råd eller utsett å søke profesjonell hjelp på grunn av informasjonen du leser på nettsiden. Hvis du tror du har et medisinsk nødstilfelle, må du ringe legen eller 113 umiddelbart, eller dra til sykehuset.


Tredjeparter. Nettsiden kan liste opp tredjeparter som kan hjelpe deg med å kjøpe og bruke våre produkter og tjenester. Vi anbefaler eller støtter ikke noen av tredjepartene som listes opp på nettsiden. Vi kan, men er ikke forpliktet til, undersøke og overvåke tredjeparter for å sikre at de har lisenser, sertifiseringer, attester, eller har oppfylt andre betingelser som vi anser som nødvendige for å bli listet opp på nettsiden. Vi er ikke ansvarlige for handlingene eller opptredenen til tredjeparter, og du har det fulle ansvaret for å bedømme hvorvidt en tredjepart er kvalifisert og/eller har lov til å levere tjenester til deg. Eventuelle stridigheter mellom deg og tredjeparter er kun mellom deg og disse tredjepartene. Kontakt privacy@phonak.com for å varsle om upassende eller ulovlig opptreden eller innhold du finner på nettsiden.


HIPAA-samsvar. Når vi leverer produkter og tjenester til helseleverandører, kan vi opptre som en forretningspartner som definert under bestemmelsene i Health Insurance Portability and Accountability Act fra 1996 og forskriftene for personvern og sikkerhet i denne (HIPAA). I slike tilfeller vil vi følge bestemmelsene for våre forretningspartneravtaler og reglene for personvern, varsling om bruk og sikkerhetsregelen i HIPAA med hensyn til de beskyttede helseopplysningene vi samler inn som forretningspartner. Vi er ikke ansvarlige for andre helseleverandørers HIPAA-brudd ved bruk av nettsiden eller våre produkter eller tjenester.

III. Valgbarhet for bruk av nettsiden

Barn. Ingen deler av nettsiden er rettet mot personer som er under 13 år. HVIS DU ER UNDER 13 ÅR, SKAL DU IKKE BRUKE ELLER GÅ INN PÅ NETTSIDEN PÅ NOE TIDSPUNKT ELLER PÅ NOEN MÅTE.

Representant for et selskap, enhet eller organisasjon. Hvis du bruker nettsiden på vegne av et selskap, enhet eller organisasjon (samlet "organisasjon"), representerer og garanterer du at du:

 1. er en autorisert representant for organisasjonen,
 2. har autorisasjon til å binde organisasjonen til disse vilkårene, og
 3. samtykker til å bli bundet av disse vilkårene på vegne av organisasjonen.


IV. Kommunikasjoner

Du samtykker til å motta e-post fra oss på den e-postadressen som du oppga, til kundeservicerelaterte formål. E-poster til deg er ikke krypterte. Vi kan ikke garantere sikkerheten til e-post som sendes over offentlige nettverk til deg.
Ved å samtykke til HIPAA-autorisasjon for bruk/avsløring av helseopplysninger, kan vi bruke og avsløre dine opplysninger til markedsføringsformål. Vi kan kontakte deg via telefon, e-post eller andre elektroniske midler angående hørselstap, for å avtale en hørselsevaluering og/eller mulig salg av hørselsrelaterte produkter og tjenester. Du kan trekke tilbake denne tillatelsen ved å kontakte oss på privacy@phonak.com


Elektroniske meldinger. Ved å bruke nettsiden eller oppgi personlige opplysninger til oss, samtykker du til at vi kan kommunisere med deg elektronisk angående sikkerhet, personvern og administrative saker knyttet til din bruk av nettsiden. Hvis vi får vite om brudd på sikkerhetssystemet, kan vi forsøke å varsle deg elektronisk ved å poste en melding på nettsiden eller sende en e-post til deg. Du kan ha juridisk rett til å motta denne meldingen skriftlig. For å motta en gratis skriftlig melding om et sikkerhetsbrudd (eller for å trekke tilbake samtykket til å motta elektronisk melding), kan du skrive til oss på privacy@phonak.com.


V. Eierskap og bruk av Phonaks innhold


Innholdet på nettsiden omfatter: design, tekst, grafikk, bilder, video, informasjon, logoer, knappikoner, programvare, lydfiler, datakode og annet Phonak-innhold (samlet "Phonak-innhold"). Alt Phonak-innhold og all kompilering (som betyr innhenting, ordning og montering) av alt Phonak-innhold er eiendommen til Phonak eller deres bevillingsgivere og er beskyttet under lover om enerett, varemerker og andre lover.


Lisens til deg. Vi gir deg autorisasjon, underlagt disse vilkårene, til tilgang til og bruk av nettsiden og Phonak-innholdet kun til personlig bruk, etter vårt skjønn. All annen bruk er uttrykkelig forbudt. Denne lisensen kan trekkes tilbake når som helst uten varsel og med eller uten grunn. Uautorisert bruk av Phonak-innhold kan være brudd på enerett-, varemerke- og gjeldende kommunikasjonsbestemmelser og forskrifter, og er strengt forbudt. Du må bevare alle merker for enerett, varemerker, servicemerker og andre merker for eierskap i det originale Phonak-innholdet i eventuelle kopier av Phonak-innholdet.


Phonak-merker. "Phonak", Phonak-logoen og andre Phonak-logoer og produkt- og tjenestenavn er, eller kan være, varemerker for Phonak ("Phonak-merkene"). Uten vår skriftlige forhåndstillatelse, og unntatt kun aktivert av en lenke som er gitt av oss, samtykker du til å ikke vise eller bruke Phonak-merkene på noen måte.


VI. Forslag og innsendelser


Vi setter pris på å høre fra våre brukere og tar gjerne i mot kommentarer angående nettsiden. Men du bør være klar over at hvis du sender oss kreative ideer, forslag, oppfinnelser eller materiale ("kreative ideer"), vil vi:

 1. eie, eksklusivt, alle nå kjente eller senere oppdagede rettigheter til de kreative ideene,

 2. ikke være underlagt noen forpliktelse om konfidensialitet og er ikke ansvarlig for bruk eller avsløring av noen kreative ideer, og

 3. har rett til ubegrenset bruk av de kreative ideene til alle typer formål, kommersielle eller andre, uten kompensasjon til deg eller andre personer.

VII. Ansvarsfraskrivelser, begrensninger og forbud knyttet til brukerinnhold

Vi representerer eller garanterer ikke for sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til innhold som postes av tredjeparter. Du godtar at all pålitelighet til materiale som er postet av andre tredjeparter er på egen risiko. Ved å bruke nettsiden godtar du risikoen for at du kan bli eksponert for innhold som er støtende eller på andre måter upassende.
Phonak støtter ikke, og er ikke ansvarlig for, tredjeparters innhold på nettsiden. Du tar på deg all risiko knyttet til ditt brukerinnhold, inkludert andres tillit til kvaliteten, nøyaktigheten eller påliteligheten. Du kan bli ansvarlig dersom, for eksempel, ditt brukerinnhold inneholder materiale som er usant, villedende med hensikt eller ærekrenkende, bryter tredjeparts rettigheter eller inneholder materiale som er ulovlig eller anbefaler brudd på lover eller bestemmelser.
Du samtykker til at bruk av nettsiden kun er for tiltenkt formål og på en autorisert måte. Du må bruke nettsiden i samsvar med lover for personvern, databeskyttelse, åndsverk og andre gjeldende lover. Følgende bruk av nettsiden er forbudt. Du skal ikke:

 1. forsøke å forstyrre, skade, reversere, stjele fra eller få uautorisert tilgang til nettsiden, brukerkontoer eller teknologien og utstyret som støtter nettsiden,
 2. lage eller legge ut lenker til nettsiden uten tillatelse,
 3. bruke datautvinning, roboter eller andre datainnsamlingsenheter på eller gjennom nettsiden, hvis ikke det er spesielt tillatt av disse vilkårene,
 4. poste ufullstendig, usann eller villedende informasjon, utgi deg for å være en annen person eller feilrepresentere din tilknytning til en person eller enhet,
 5. avsløre personlige opplysninger om en annen person eller trakassere, misbruke eller poste støtende materiale,
 6. selge, overføre eller tildele noen av rettighetene dine til å bruke nettsiden til en tredjepart uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse,
 7. poste reklame eller markedsføringslenker eller -innhold, unntatt hvis det tillates spesielt av disse vilkårene,
 8. bruke nettsiden på ulovlige måter eller utføre ulovlige handlinger knyttet til nettsiden eller som på andre måter fører til bøter, straffer og annen erstatning for Phonak eller andre, eller
 9. gå inn på nettsiden fra en jurisdiksjon hvor det er ulovlig eller uautorisert.


VIII. Konsekvenser av brudd på disse vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å midlertidig stenge eller avslutte din konto og forhindre tilgang til nettsiden uansett årsak, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å nekte å gi deg tilgang til nettsiden i fremtiden.
Du er ansvarlig for eventuelle krav, avgifter, bøter, straffer og annen erstatning fra oss eller andre som skyldes eller er en følge av ditt brudd på disse vilkårene og din bruk av nettsiden.


IX. Phonaks ansvar

Endringer på nettsiden. Vi kan endre, stanse midlertidig eller avslutte ethvert aspekt av nettsiden når som helst, inkludert driftstider eller tilgjengelighet av nettsiden eller funksjoner, uten varsel eller ansvar.


Brukerkonflikter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle konflikter eller uenigheter mellom deg og tredjeparter som du kommer i kontakt med på eller utenfor nettsiden. Du bærer all risiko knyttet til kontakt med tredjeparter. Du samtykker til å løse konflikter direkte med den andre parten. Du frigir Phonak fra alle krav, fordringer og erstatninger i konflikter mellom brukere av nettsiden. Du samtykker også til å ikke involvere oss i slike konflikter. Vær forsiktig og bruk sunn fornuft når du bruker nettsiden.


Nøyaktigheten til innholdet. Vi gir ingen garantier for nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til noe av innholdet på nettsiden. På samme måte garanterer vi heller ikke for nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til data fra en tredjeparts tjenesteleverandør eller kvaliteten eller beskaffenheten til produkter eller tjenester fra tredjeparter som er kjøpt gjennom nettsiden. Bruk nettsiden på egen risiko.


Nettsider og applikasjoner fra tredjeparter. Nettsiden kan inneholde lenker til nettsider og applikasjoner fra tredjeparter. Du er ansvarlig for å evaluere hvorvidt du ønsker å gå inn på dem eller bruke dem. Vi er ikke ansvarlige for og støtter ikke noen funksjoner, innhold, reklame, produkter eller annet materiale på andre nettsider eller applikasjoner. Du bærer all risiko, og vi fraskriver oss alt ansvar som kommer av din bruk av dem.


Tredjepartsfunksjonalitet. Nettsiden kan tillate deg å bruke tredjeparts innhold og funksjonalitet. Du bruker slikt innhold eller slik funksjonalitet underlagt tredjeparts vilkår og betingelser.
Vi gir ingen løfter og fraskriver oss alt ansvar for spesifikke resultater som kommer fra bruk av nettsiden.


Frigitte parter definert. "Frigitte parter" inkluderer Phonak og deres datterselskaper, ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere.


A. ANSVARSFRASKRIVELSE FRA GARANTIER

DU FORSTÅR OG SAMTYKKER TIL AT: (A) DIN BRUK AV NETTSIDEN OG ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM ER GJORT TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDEN, ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT ALLE PRODUKTER OG TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDEN LEVERES "SOM DE ER" OG ETTER TILGJENGELIGHET, OG DE FRIGITTE PARTENE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE TYPER GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS AV DEN FRIGITTE PARTEN ELLER ANDRE PERSONER PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDEN, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ REGLER ELLER RETTIGHETER; (B) DE FRIGITTE PARTENE GIR INGEN GARANTI FOR AT (i) NETTSIDEN ELLER NOEN ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM GJØRES TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDEN VIL OPPFYLLE DINE KRAV ELLER FORVENTNINGER, (ii) NETTSIDEN VIL VÆRE AVBRUDDSFRI, BETIMELIG, SIKKER ELLER FEILFRI, (iii) RESULTATENE SOM KAN KOMME FRA BRUK AV NETTSIDEN ER NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, OG (iv) AT FEIL PÅ NETTSIDEN BLIR KORRIGERT, OG (C) MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANDRE MÅTER HENTES GJENNOM BRUK AV NETTSIDEN, BRUKES PÅ EGET ANSVAR OG RISIKO, OG DU HAR ALT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATASYSTEM ELLER MOBILENHET ELLER TAP AV DATA SOM KOMMER AV NEDLASTING ELLER BRUK AV SLIKT MATERIALE.

B. BEGRENSNING AV ANSVAR OG ERSTATNING

DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER TIL AT DE FRIGITTE PARTENE IKKE ER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER TYPISKE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, GODVILJE, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM DE FRIGITTE PARTENE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM KOMMER AV: (i) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV NETTSIDEN ELLER NOEN AV PRODUKTENE ELLER TJENESTENE SOM ER GJORT TILGJENGELIGE PÅ ELLER GJENNOM NETTSIDEN, (ii) KOSTNADENE FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM KOMMER AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM ER KJØPT ELLER MELDINGER SOM ER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT GJENNOM, FRA ELLER SOM ET RESULTAT AV NETTSIDEN, (iii) UAUTORISERT TILGANG TIL, ØDELEGGELSE AV, FORSTYRRELSER MED ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, (iv) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA EN BRUKER ELLER TREDJEPART PÅ NETTSIDEN, (v) DIN TILLIT TIL INNHOLD SOM ER GJORT TILGJENGELIG AV OSS, ELLER (vi) ANDRE SAKER KNYTTET TIL NETTSIDEN. NOEN JURISDISJONER TILLATER IKKE UTELATELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNING ELLER UTELATELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DERFOR GJELDER KANSKJE NOEN AV BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITTET IKKE FOR DEG.
I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, VIL DE FRIGITTE PARTENES SAMLEDE MAKSIMALE ANSVAR SOM KOMMER AV ELLER I TILKNYTNING TIL NETTSIDEN ELLER DIN BRUK AV PHONAK-INNHOLD, UANSETT SAKSGRUNNLAG (ENTEN I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD, BRUDD PÅ GARANTI ELLER ANNET), IKKE OVERSTIGE $100.
Du samtykker til å forsvare, kompensere og holde de frigitte partene skadesløse fra og mot eventuelle krav, søksmål eller fordringer, inkludert uten begrensning rimelige juridiske avgifter og regnskapsavgifter, som hevdes eller kommer av (i) din bruk av eller tillit til innhold fra tredjeparter, (ii) din bruk av eller tillit til Phonak-innhold, eller (iii) ditt brudd på disse vilkårene. Vi skal varsle deg i god tid ved slike krav, søksmål eller rettsaker.


X. Generelle vilkår

Disse vilkårene utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Phonak angående din bruk av nettsiden. Vår manglende evne til å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i disse vilkårene, skal ikke gjøre slik rettighet eller bestemmelse ugyldig. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene blir funnet ugyldige av en domstol med kompetent jurisdiksjon, er partene uansett enige om at domstolen skal ta hensyn til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsene, og de andre bestemmelsene i disse vilkårene har fortsatt full effekt. Deltitlene i disse vilkårene og retningslinjer for personvern er kun der av praktiske grunner og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Ordet "inkluderer" betyr "inkluderer uten begrensning".


XI. Megling, avkall på klasse og avkall på rettssak ført for jury

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Phonak skal styres av lovene i staten Illinois uten hensyn til konflikten mellom lovbestemmelser. Du og Phonak samtykker til å følge den personlige og eksklusive meglingen av eventuelle konflikter knyttet til din bruk av nettsiden under reglene til American Arbitration Association. Slik megling, i den grad det er nødvendig, skal gjennomføres i Chicago i Illinois. Du lover å ikke saksøke Phonak i noen andre fora.
Du bekrefter og forstår også at, med hensyn til eventuelle konflikter du har med frigitte parter som følge av eller knyttet til din bruk av nettsiden eller disse vilkårene:
• DU GIR OPP RETTEN TIL Å FÅ EN SAK FØRT FOR EN JURY,
• DU GIR OPP RETTEN TIL Å FUNGERE SOM EN REPRESENTANT, SOM EN PRIVAT PÅTALEMYNDIGHET, ELLER I ALLE ANDRE KAPASITETER SOM REPRESENTANT, ELLER TIL Å DELTA SOM MEDLEM I EN KLASSE AV SAKSØKERE, I NOE SØKSMÅL SOM INVOLVERER SLIKE KONFLIKTER, OG
• DU MÅ REISE EVENTUELLE KRAV INNEN ETT (1) ÅR ETTER AV SLIKE KRAV OPPSTO ELLER SÅ ER DET FORELDET FOR ALLTID.


Kontaktinformasjon

Phonak, LLC
4520 Weaver Parkway
Warrenville, IL 60555
info@phonak.com

Gyldig fra: 05/07/2015
Sist oppdatert:

05/07/2015