Hvem betaler?

Veien til hjelpemidler

*Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in preparation, available end of 2018 at www.phonakpro.com/evidence.

Veien til hjelpemidler

Har du opplevd at høreapparatet ditt ikke klarer å gjøre jobben alene? Som yrkesaktiv eller privatperson med nedsatt hørsel har du rett til nødvendige hjelpemidler. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som vurderer ditt behov, og som formidler en riktig individuell løsning. Våre hjelpemidler tildeles av Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke og dekkes av staten. 

Arbeidsliv

Arbeidsgiver er også til en viss grad forpliktet til å bidra i tilretteleggingen for deg som har nedsatt hørsel. 

Skole og utdanning

Går du på skole og har nedsatt hørsel gjelder det samme: Hjelpemiddelsentralen hjelper deg med å finne utstyr tilpasset ditt behov, og du betaler ikke for dette selv.

Kontakt oss for veiledning

Dersom du lurer på noe mer, kan du gjerne ta kontakt med oss. Vi kan, med utgangspunkt i dine utfordringer, veilede deg på veien til en god løsning på dine utfordringer. Men, og det er viktig, det er rådgiverne på Hjelpemiddelsentralen som sammen med deg tar avgjørelesen for hva du bør ha av utstyr.

Kontakt oss på info.wireless@phonak.no eller ring oss på 960 98 600

Finn en spesialist i nærheten

Finn en spesialist i nærheten

Ta neste steg og få hørselen sjekket av en spesialist

Finn en spesialist