Lydutjevningsanlegg til klasserom

Roger For Skole

Alle på skolen har rett til å delta og bli inkludert i undervisningen. Med et lydutjevningsanlegg i klasserommet kan barn og lærere med nedsatt hørsel fungere på lik linje som normalthørende. 

Lydmiljøet i klasserom er ofte dynamiske og komplekse med støy, lyder som kommer fra alle retninger, og barn som snakker i munnen på hverandre. For en elev eller lærer med nedsatt hørsel kan det være svært krevende å høre og delta i klasserommet uten rett tilrettelegging. Et lydutjevningsanlegg til klasserommet sørger for at alle får god taleforståelse, bedre konsentrasjon og et godt læringsmiljø.

 

Fordeler med lydutjevningsanlegg i klasserommet:

  • Større arbeidsro og orden i klasserommet
  • Redusert lytteanstrengelse 
  • Økt læringsutbytte
  • Bedre konsentrasjon og læringsmiljø
  • God taleforståelse selv i dårlig romakustikk
  • Brukervennlig og intuitive mikrofoner
  • Automatisk oppkobling til høreapparat
  • 100 % fleksibelt og bærbart system - du kan enkel demontere og flytte anlegget slik du ønsker

Video: Bli kjent med Roger For Skole

Hvordan fungerer et lydutjevningsanlegg i et klasserom?

Et lydutjevningsanlegg til klasserom forsterker både lærerens og elevenes tale ved hjelp av både lærer- og elevmikrofoner. Hver elev har en elevmikrofon på pulten foran seg og trykker på knappen når de skal snakke. Læreren kan til enhver tid styre systemet ved hjelp av lærermikrofonen og bytte mellom arbeidsmoduser. 

All tale fanget opp av mikrofonene blir automatisk sendt til eventuelle høreapparatbrukere i tillegg til at lyden kommer ut gjennom høyttalere til fordel for alle deltakerne i rommet. At elevene må snakke én-og-én i mikrofonene krever mindre lytteanstrengelse for både lærere og elever, reduserer støy, og bidrar til å skape et godt læringsmiljø i klasserommet.

Produktene i Roger For Skole

Lydutjevningsanlegget Roger For Skole består hovedsaklig av en lærermikrofon og flere elevmikrofoner, men kan også utvides med flere enheter ved behov. 

Bla nedover for å bli kjent med de ulike produktene.

Roger™ Pass-around

Roger™ Touchscreen Mic 

Dette er lærermikrofonen og er selve sentralenheten i lydutjevningsanlegget. Læreren kan bruke den til å styre innstillingene til lydsystemet til enhver tid. Mikrofonen er brukervennlig og intuitiv og kan bæres rundt halsen eller legges på bordet ved gruppearbeid. 

Roger™ Pass-around

Elevmikrofoner som elevene har på pultene sine, eller som kan sendes rundt i klasserommet. Elevene må trykke på mikrofonens knapp for å snakke. At elevene må snakke én-og-én i mikrofonene hjelper skape orden i klasserommet og bidrar til at alle hører hverandre godt. Elevmikrofonene hjelper elever med hørselstap å høre hva læreren og medelever sier, men også andre elever vil få utbytte av forsterket lyd og mer strukturerte klassediskusjoner.

Roger™ Pass-around
Roger™ Multimedia Hub

Roger™ Multimedia Hub

Liten streamingenhet for multimedia. Overfører lyd fra film og musikk til høreapparatene, og kan kobles til alle de ulike multimedieenhetene i klasserommet.

Den kan også brukes som en enkeltstående enhet for å overføre lyd ved individuelt arbeid, for eksempel dersom en elev skal lytte til en lydbok. 

Roger DigiMaster (høyttaler)

Høyttalere som forsterker lyden av det som blir sagt i mikrofonene og som sprer lyden jevnt i klasserommet, slik at alle elever og lærere skal høre godt. Høyttalerne gir fordeler også for de uten hørselstap, da lydutjevning gir et bedre læringsmiljø. Høyttalerne finnes både i Digimaster 5000 og Digimaster 7000.

Roger DigiMaster høyttaler til lydutjevningsanlegg til klasserom

Fill in the form please

*
*
*
 
 

Andre produkter i lydutjevningsanlegget

Roger-WallPilot

Roger WallPilot

En veggmontert enhet, ofte plassert ved siden av døren i et rom, som sørger for å automatisk koble elevers Roger-mottakere og læreres mikrofoner til rommets eksisterende Roger-nettverk. Slik slipper lærere/elever å måtte bruke tid på å koble til lydutjevningsanlegget hver gang de går inn i klasserommet.

 
Roger-charging-rack-16-og-ladekoffert-250x250

Ladekoffert og ladestativ

Ladekofferten er solid med plass til opptil 16 Roger Touchscreen Mic, Pass-around og Multimedia Hub. Ved behov kan hele settet fraktes til et annet klasserom.

Ladestativet har plass til opptil 16 Roger Touchscreen Mic, Pass-around og Multimedia Hub.

 
roger-charging-rack

Roger™ Charging Rack

En lett og liten lader som kan lade opptil fire enheter samtidig. 

 

Erfaringer med lydutjevningsanlegg til klasserom

Lærer med nedsatt hørsel og elev

Å kunne fortsette som lærer tross nedsatt hørsel

Mette var kontaktlærer for 3. klasse på en barneskole da hørselstapet hennes ble merkbart verre. Med et ønske om å forbli i jobben, fant hun til slutt løsningen som endret hennes hverdag og som gjorde at hun kunne fortsette som lærer: et lydsystem til klasserommet.

Les historien om Mette på vår blogg

Mette, lærer med nedsatt hørsel

Systemet tar ikke oppmerksomheten fra undervisningen, og det er en kjempefordel at det er så lett å bruke. 

 
 

Video: Isaberg Skole fikk bedre lydmiljø og arbeidsro med Roger For Skole

Hvordan kommuniserer høreapparater med Roger?

Ved hjelp av en Roger-mottaker kan høreapparater kommunisere med Roger. Noen høreapparater kan kommunisere direkte med Roger ved hjelp av innebygd teknologi, mens andre behøver en ekstra mottaker, enten installert i apparatene eller via en halsslynge.

Roger-mottakere
Roger-mikrofoner

Roger-mottakere

Alle høreapparater og implantater skal kunne kommunisere med Roger

Les om Roger-mottakere

Roger-mikrofoner

Lær mer om andre Roger-mikrofoner for både arbeidsliv og fritid

Les om Roger-mikrofoner

Andre produkter med Roger-teknologi