Bedre taleforståelse i gruppesamtaler

Opptil 61% bedre taleforståelse i gruppesamtaler med bakgrunnsstøy med MultiBeam Technology*

Product benefit icon alttext