Vær en del av hele samtalen

Når den plasseres midt på bordet, velger den automatisk den personen som snakker, og bytter sømløst fra en taler til en annen.

Product benefit icon alttext