Roger for alle

Uansett hvilket høreapparat eller cochlea-implantat du bruker, finnes det en kompatibel Roger-mottaker

Product benefit icon alttext