Kvalitetslyd og hørselsytelse

Bedre taleoppfattelse i støy. Med Automatikk-funksjonen i Vitus+ øker taleforståelsen automatisk i utfordrende miljøer, i motsetning til høreapparater med utelukkende manuelle programmer.

Product benefit icon alttext