Mindre gjentakelser

Læreren kan bruke mindre tid på å gjenta seg selv og mer tid på selve undervisningen

Product benefit icon alttext