Mindre forstyrrelser

Med bruk av Roger Focus mikrofon(er) blir det lettere å høre lærerens stemme slik at barnet kan konsentrere seg om det som blir sagt

Product benefit icon alttext