Ingen ekstra enhet er nødvendig

I tillegg er det ikke noe behov for manuell endring av høreapparatprogrammer

Product benefit icon alttext