Ha kontroll og oppretthold kontakten

I situasjoner der flere samtaler finner sted samtidig, velger du personen eller samtalen du ønsker å fokusere på med kun én enkel manuell berøring.

Product benefit icon alttext