Full taleforståelse

I nakkestropp-modus kan du forstå hele 62% mer tale i støy sammenlignet med personer uten et hørselstap*.

Product benefit icon alttext