Forståelse i flere retninger

Fast omnidireksjonal mikrofon fanger opp lyder fra alle retninger

Product benefit icon alttext