Laget for livet utenfor klinikken

Audéo B gir godt førnøyde førstegangsbrukere i faktiske lyttesituasjoner. Du kan konsentrere deg mindre, og oppleve god lyttekomfort med én gang du går ut av klinikken1 og inn i ulike lyttesituasjoner.

Product benefit icon alttext