Forbedret hørsel i støy på nært hold og på avstand

Ved å kombinere Naída B-høreapparatene med Roger™-mikrofonteknologi, kan du dra nytte av økt hørselsytelse i støy både på kort hold og på lang avstand5

Product benefit icon alttext