Den andre personen kan bruke hvilken som helst type telefon (mobil, kontor eller fastlinje) og trenger ikke å installere appen

Product benefit icon alttext