Nøyaktig kalibrert for å passe din individuelle øreanatomi for å gi en bedre hørselsfunksjon*

Biometrisk kalibrering