Bedre forståelse i bilen

Brukere rapporterer en reduksjon på 37 % i innsatsen som trengs for å lytte til samtaler i bil

Phonak tale i bil