62 % bedre taleforståelighet i støy og på avstand

Kompatibel med Roger-teknologi for 62 % bedre taleforståelighet i støy og på avstand

Product benefit icon alttext