Økt taleforståelse

Ved å bruke flere mikrofoner i ett og samme produkt, som peker i seks forskjellige retninger, dekkes tale i en radius på 360°. Taleforståelsen  i gruppesamtaler ved bakgrunnsstøy forbedres med opptil 61 %, sammenlignet med bruk av høreapparater alene.1

Product benefit icon alttext